Toán lớp 2 trang 50, 51 Luyện tập chung | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 50, 51 Luyện tập chung | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 50, 51 Luyện tập chung sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài  1 (trang 50 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Một rạp xiếc thú có 8 diễn viên thú, người ta vừa huấn luyện thêm được 5 diễn viên thú nữa. Hỏi rạp xiếc có tất cả bao nhiêu diễn viên thú?

Luyện tập chung trang 50, 51 Tập 1 hay nhất

Hướng dẫn:

Có: 8 diễn viên thú

thêm: 5 diễn viên thú nữa

Nên em thấy đây là bài toán liên quan đến phép cộng. Vậy em thực hiện như sau: 

Bài giải:

Rạp xiếc có tất cả số diễn viên thú là: 

8 + 5 = 13 (diễn viên)

Đáp số: 13 diễn viên thú. 

Bài  2 (trang 50 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Để sơn lại các phòng học, bác thợ sơn đã dùng 9 thùng sơn trắng và 8 thùng sơn vàng. Hỏi bác thợ sơn đã dùng tất cả bao nhiêu thùng sơn? 

Luyện tập chung trang 50, 51 Tập 1 hay nhất

Hướng dẫn:

Số thùng sơn trắng: 9 thùng

Số thùng sơn vàng: 8 thùng

Để tính tất cả số thùng sơn mà bác thợ đã dùng, em tính tổng số thùng sơn trắng và sơn vàng. Vậy đây là bài toán liên quan đến phép cộng, em thực hiện như sau: 

Bài giải:

Bác thợ sơn đã dùng tất cả số thùng sơn là: 

9 + 8 = 17 (thùng)

Đáp số: 17 thùng sơn. 

Bài  3 (trang 50 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Buổi sáng siêu thị bán được 30 thùng táo, buổi chiều siêu thị bán được nhiều hơn buổi sáng 10 thùng. Hỏi buổi chiều siêu thị bán được bao nhiêu thùng táo?

Luyện tập chung trang 50, 51 Tập 1 hay nhất

Hướng dẫn:

Buổi sáng bán được: 30 thùng táo

Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng: 10 thùng

Nên em thấy đây là bài toán về nhiều hơn, vậy để tính số thùng táo bán được buổi chiều em lấy số thùng táo bán được buổi sáng cộng với 10. Em thực hiện như sau:

Bài giải:

Buổi chiều siêu thị bán được số thùng táo là:

30 + 10 = 40 (thùng)

Đáp số: 40 thùng táo.

Bài  4 (trang 51 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Mẹ mua cho Phú 12 chiếc bút chì, Phú đã dùng hết 6 chiếc. Hỏi Phú còn lại bao nhiêu chiếc bút chì?

Luyện tập chung trang 50, 51 Tập 1 hay nhất

Hướng dẫn:

Có: 12 chiếc bút chì

Đã dùng: 6 chiếc

Để tính số chiếc bút chì còn lại, em lấy tổng số bút chì trừ đi số bút chì đã dùng nên đây là bài toán liên quan đến phép trừ, em làm như sau: 

Bài giải:

Phú còn lại số bút chì là:

12 – 6 = 6 (chiếc)

Đáp số: 6 chiếc bút chì.

Bài  5 (trang 51 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Lớp 2C có 28 bạn, sau khi được bác sĩ kiểm tra mắt thì có 5 bạn bị cận thị. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu bạn không bị cận thị?

Luyện tập chung trang 50, 51 Tập 1 hay nhất

Hướng dẫn:

Có tất cả: 28 bạn

Có: 5 bạn bị cận thị

Để tìm số bạn không bị cận thị, em lấy tất cả số bạn của lớp 2C trừ đi số bạn bị cận thị. Vậy đây là bài toán liên quan đến phép trừ, em thực hiện như sau:

Bài giải:

Lớp 2C có số bạn không bị cận thị là:

28 – 5 = 23 (bạn)

Đáp số: 23 bạn không bị cận thị.

Bài  6 (trang 51 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Trong cùng một tòa nhà, gia đình Khánh ở tầng 15, gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh 4 tầng. Hỏi gia đình Vân ở tầng bao nhiêu?

Luyện tập chung trang 50, 51 Tập 1 hay nhất

Hướng dẫn:

Gia đình Khánh ở tầng: 15

Gia đình Vân ở ví trí thấp hơn gia đình Khánh: 4 tầng
 Thấp hơn có nghĩa là ít hơn, nên em thấy đây là bài toán về ít hơn, vậy để tính vị trí tầng mà gia đình Vân ở thì em lấy vị trí tầng gia đình Khánh ở trừ đi 4. Em thực hiện như sau:

Bài giải:

Gia đình Vân ở tầng số: 

15 – 4 = 11   

Đáp số: Gia đình Vân ở tầng 11.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên