Toán lớp 2 trang 64, 65 Luyện tập (tiếp theo) - Cánh diều

Toán lớp 2 trang 64, 65 Luyện tập (tiếp theo) - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 64, 65 Luyện tập (tiếp theo) sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài 1 (trang 64 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Đặt tính rồi tính:

12 + 48                                      74 + 6

 59 + 21                                     85 + 5

Lời giải: 

Em đặt tính rồi thực hiện phép tính từ phải sang trái, chú ý có nhớ:

Luyện tập (tiếp theo) trang 64, 65 Tập 1 hay nhất

Bài 2 (trang 64 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Tính (theo mẫu):

Luyện tập (tiếp theo) trang 64, 65 Tập 1 hay nhất

Luyện tập (tiếp theo) trang 64, 65 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

+)Luyện tập (tiếp theo) trang 64, 65 Tập 1 hay nhất

• 3 cộng 7 bằng 10, viết 0, nhớ 1

• 6 cộng 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 63 + 37 = 100. 

+)Luyện tập (tiếp theo) trang 64, 65 Tập 1 hay nhất

• 1 cộng 9 bằng 10, viết 0, nhớ 1

• 8 cộng 1 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 81 + 19 = 100.                    

+)Luyện tập (tiếp theo) trang 64, 65 Tập 1 hay nhất

• 8 cộng 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1

• 3 cộng 6 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 38 + 62 = 100.

+)Luyện tập (tiếp theo) trang 64, 65 Tập 1 hay nhất

• 5 cộng 5 bằng 10, viết 0, nhớ 1

• 4 cộng 5 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 45 + 55 = 100.

Bài 3 (trang 64 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

a) Đặt tính rồi tính: 

64 + 36                            52 + 48 

79 + 21                            34 + 66 

b) Tính nhẩm

60 + 40                  20 + 80                  10 + 90                  30 + 70 

40 + 60                  80 + 20                  90 + 10                  70 + 30 

Lời giải: 

a) 

Luyện tập (tiếp theo) trang 64, 65 Tập 1 hay nhất

b) 

60 + 40 = 100        20 + 80 = 100                  10 + 90 = 100        30 + 70 = 100

40 + 60 = 100        80 + 20 = 100                  90 + 10 = 100        70 + 30 = 100 

Bài 4 (trang 65 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

a) Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

Luyện tập (tiếp theo) trang 64, 65 Tập 1 hay nhất

97 + 3                    91 + 9                    92 + 8                    98 + 2

b) Tính nhẩm:

99 + 1                    96 + 4                    94 + 6                    95 + 5

Lời giải: 

a) 

+)Luyện tập (tiếp theo) trang 64, 65 Tập 1 hay nhất

• 7 cộng 3 bằng 10, viết 0, nhớ 1

• 9 thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 97 + 3 = 100.

+)Luyện tập (tiếp theo) trang 64, 65 Tập 1 hay nhất

• 1 cộng 9 bằng 10, viết 0, nhớ 1

• 9 thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 91 + 9 = 100.

+)Luyện tập (tiếp theo) trang 64, 65 Tập 1 hay nhất

• 2 cộng 8 bằng 10, viết 0, nhớ 1

• 9 thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 92 + 8 = 100.

+)Luyện tập (tiếp theo) trang 64, 65 Tập 1 hay nhất

• 8 cộng 2 băng 10, viết 0 nhớ 1

• 9 thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 98 + 2 = 100.

b) 

99 + 1  = 100          96 + 4  = 100                    94 + 6 = 100          95 + 5 = 100

Bài 5 (trang 65 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Tìm các phép tính có kết quả bằng nhau:

Luyện tập (tiếp theo) trang 64, 65 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

Em thực hiện các phép tính rồi nối các chú thỏ đến củ cà rốt thích hợp.
 7 + 93 = 100

76 + 4 = 80

59 + 31 = 90

82 + 8 = 90

1 + 99 = 100

4 + 76 = 80 

Vậy em nối như sau:

Luyện tập (tiếp theo) trang 64, 65 Tập 1 hay nhất

Bài 6 (trang 65 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Ngày thứ nhất cô Liên thu hoạch được 65 cây bắp cải, ngày thứ hai co Liên thu hoạch được nhiều hơn ngày thứ nhất 35 cây. Hỏi ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được bao nhiêu cây bắp cải?

Luyện tập (tiếp theo) trang 64, 65 Tập 1 hay nhất

Hướng dẫn: 

Ngày thứ nhất thu hoạch được: 65 cây

Ngày thứ hai thu hoạch nhiều hơn ngày thứ nhất: 35 cây

Nên em thấy đây là bài toán liên quan đến nhiều hơn, vậy để tính số cây bắp cải thu hoạch được trong ngày thứ hai, em lấy số cây bắp cải thu hoạch được trong ngày thứ nhất cộng với 35. 

Bài giải:

Ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được số cây bắp cải là:

65 + 35 = 100 (cây)

Đáp số: 100 cây bắp cải.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên