Toán lớp 2 trang 40, 41 Luyện tập chung | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 40, 41 Luyện tập chung | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 40, 41 Luyện tập chung sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài  1 (trang 40 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Tính:

Luyện tập chung trang 40, 41 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

Em thực hiện các phép tính: 

6 + 8 = 14

14 – 7 = 7

5 + 6 = 11

12 – 8 = 4

7 + 9 = 16

11 – 8 = 3

4 + 7 = 11

5 + 9 = 14

13 – 8 = 5

7 + 5 = 12 

15 – 9 = 6

4 + 8 = 12

12 – 4 = 8

Bài  2 (trang 40 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Tính nhẩm: 

9 + 6                                9 + 8                                8 + 5 

6 + 9                                8 + 9                                5 + 8 

15 – 9                              17 – 8                              13 – 5 

15 – 6                              17 – 9                              13 – 8          

Lời giải: 

9 + 6 = 15                        9 + 8 = 17                        8 + 5 = 13 

6 + 9 = 15                        8 + 9 = 17                        5 + 8 = 13

15 – 9 = 6                        17 – 8 = 9                        13 – 5 = 8

15 – 6 = 9                        17 – 9 = 8                        13 – 8 = 5

Bài  3 (trang 40 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Nêu các phép tính thích hợp (theo mẫu):

Luyện tập chung trang 40, 41 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

Quan sát mẫu, em thấy mình cần lấy các số đã cho ở trên mái nhá, để thực hiện các phép tính theo đúng yêu cầu.

Em điền vào như sau: 

Luyện tập chung trang 40, 41 Tập 1 hay nhất

Luyện tập chung trang 40, 41 Tập 1 hay nhất

Bài  4 (trang 41 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Tính:

9 + 1 + 8                          11 – 1 – 3                         7 + 3 – 4 

8 + 2 + 5                          14 – 4 – 1                         15 – 5 + 7 

4 + 6 + 7                          19 – 9 – 6                         13 – 3 + 8

Lời giải: 

9 + 1 + 8 = 10 + 8 = 18                        

11 – 1 – 3 = 10 – 3 = 7                         

7 + 3 – 4 = 10 – 4 = 6

8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15                        

14 – 4 – 1 = 10 – 1 = 9                         

15 – 5 + 7 = 10 + 7 = 17

4 + 6 + 7 = 10 + 7 = 17                        

19 – 9 – 6 = 10 – 6 = 4                         

13 – 3 + 8 = 10 + 8 = 18

Bài  5 (trang 41 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Điền dấu >, <, = thích hợp vào (?).

Luyện tập chung trang 40, 41 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

+) 7 + 5 = 12

Vì 12 > 11 nên 7 + 5 > 11

+) Vì 6 > 5 nên 9 + 6 > 5 + 9 

+) Vì 6 = 6, 7 = 7 nên 6 + 7 = 7 + 6 

+) 13 – 4 = 9 

Vì 9 < 10 nên 13 – 4 < 10 

+) 15 – 8 = 7 và 5 + 8 = 13

Vì 7 < 13 nên 15 – 8 < 5 + 8

+) 14 – 9 = 5 và 5 + 9 = 14 

Vì 5 < 14 nên 14 – 9 < 5 + 9

Vậy em điền được như sau:

Luyện tập chung trang 40, 41 Tập 1 hay nhất

Bài 6 (trang 41 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Hiền làm được 12 chiếc chong chóng, Hiền cho các em 9 chiếc. Hỏi Hiền còn lại mấy chiếc chong chóng?

Luyện tập chung trang 40, 41 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

Hướng dẫn: Vì Hiền cho đi 9 chiếc chong chóng nên số chong chóng còn lại của Hiền ít đi, nên em thực hiện phép tính trừ.

Phép tính: 12 – 9 = 3

Trả lời: Hiền còn lại chiếc chong chóng. 

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên