Toán lớp 2 Độ dài đoạn thẳng - Độ dài đường gấp khúc trang 88, 89 - Cánh diều

Toán lớp 2 Độ dài đoạn thẳng - Độ dài đường gấp khúc trang 88, 89 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Độ dài đoạn thẳng - Độ dài đường gấp khúc trang 88, 89 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài 1 (trang 88 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét đo độ dài của các đoạn thẳng sau và nêu kết quả:

trang 88, 89 Độ dài đoạn thẳng - Độ dài đường gấp khúc hay nhất

Lời giải: 

Em dùng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài các đoạn thẳng trên, đặt 1 điểm trùng lên vạch chia số 0 và giữ thước sao cho lề của thước trùng với đường thẳng, điểm còn lại trùng với vạch chia nào thì đấy chính là số đo độ dài đoạn thẳng ấy. Em đo được:

TE = 8 cm 

OA = 5 cm 

KM = 3 cm

Bài 2 (trang 89 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD trong hình sau: 

trang 88, 89 Độ dài đoạn thẳng - Độ dài đường gấp khúc hay nhất

b) Đo độ dài các đoạn thẳng rồi tính độ dài của đường gấp khúc MNOPQ sau:

trang 88, 89 Độ dài đoạn thẳng - Độ dài đường gấp khúc hay nhất

Lời giải: 

a) Quan sát hình vẽ, em thấy đường gấp khúc ABCD gồm ba đoạn thẳng AB, BC và CD.

Có: AB = 4 cm, BC = 2 cm, CD = 4 cm 

Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CD:

4 cm + 2 cm + 4 cm = 10 cm 

Vậy đường gấp khúc ABCD dài 10 cm.

b) Đường gấp khúc MNOPQ gồm 4 đoạn thẳng MN, NO, OP và PQ.

Em thực hiện đo độ dài các đoạn trên (cách đo xem Bài 1) rồi tính độ dài đường gấp khúc MNOPQ.

Em đo được: 

MN = 2 cm 

NO = 4 cm 

OP = 4 cm

PQ = 6 cm

Độ dài đường gấp khúc MNOPQ là tổng độ dài bốn đoạn thẳng trên:

2 + 4 + 4 + 6 = 16 (cm)

Vậy độ dài đường gấp khúc MNOPQ là 16 cm.

Bài 3 (trang 89 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm.

b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 7 cm. 

Lời giải: 

a) Em vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm như sau:

+ Em đánh dấu điểm A bất kì trên vở. 

+ Em đặt thước có chia xăng-ti-mét sao cho điểm A trùng với vạch chia số 0 của thước, sau đó kẻ thẳng theo thước đến vạch chia số 4, em đánh dấu điểm B trùng với vạch chia số 4 trên thước.

trang 88, 89 Độ dài đoạn thẳng - Độ dài đường gấp khúc hay nhất

Em được đoạn thẳng AB dài 4 cm.

Lưu ý: Đối với một số vở ô ly có chia ô ly với mỗi cạnh dài 1 cm, em có thể đếm số ô ly để vẽ đoạn thẳng thỏa mãn yêu cầu giống như hình trên, hoặc nếu không vẽ đoạn thẳng trên vở ô ly, em làm theo các bước đã hướng dẫn (tham khảo hình vẽ ở câu b). 

b) Em vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 7 cm như sau:

+ Em đánh dấu điểm C bất kì trên vở. 

+ Em đặt thước có chia xăng-ti-mét sao cho điểm C trùng với vạch chia số 0 của thước, sau đó kẻ thẳng theo thước đến vạch chia số 7, em đánh dấu điểm D trùng với vạch chia số 7 trên thước.

trang 88, 89 Độ dài đoạn thẳng - Độ dài đường gấp khúc hay nhất

Em được đoạn thẳng CD dài 7 cm. 

Bài 4 (trang 89 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Xem bức tranh rồi trả lời các câu hỏi: 

a) Mỗi bạn Nhím đi quãng đường từ A đến B dài bao nhiêu đề-xi-mét?

b) Đường đi của bạn Nhím nào ngắn nhất? Đường đi của bạn Nhím nào dài nhất?

trang 88, 89 Độ dài đoạn thẳng - Độ dài đường gấp khúc hay nhất

Lời giải: 

a) Quan sát bức tranh đã cho, em thấy có ba bạn Nhím: Nhím Nâu, Nhím Xám và Nhím Đen.

+ Nhím Nâu và Nhím Xám đi theo các đường gấp khúc từ A đến B

+ Nhím Đen đi thẳng một đường từ A đến B với AB = 14 dm. Do đó Nhím Đen đi quãng đường dài 14 dm. 

Để tính quãng đường đi của Nhím Nâu và Nhím Xám, em đặt tên các điểm như sau: 

trang 88, 89 Độ dài đoạn thẳng - Độ dài đường gấp khúc hay nhất

+ Nhím Nâu đi theo đường gấp khúc AEFGHKB gồm sáu đoạn thẳng AE, EF, FG, GH, HK, KB với AE = 6 dm, EF = 2 dm, FG = 3 dm, GH = 2 dm, HK = 1 dm, KB = 4 dm. 

Độ dài đường gấp khúc AEFGHKB chính là tổng độ dài của sáu đoạn thẳng trên:

6 dm + 2 dm + 3 dm + 2 dm + 1 dm + 4 dm = 18 dm 

Do đó Nhím Nâu đi quãng đường từ A đến B dài 18 dm. 

+ Nhím Xám đi theo đường gấp khúc AMB gồm hai đoạn thẳng AM và MB với AM = 9 dm, MB = 6 dm.

Độ dài đường gấp khúc AMB chính là tổng độ dài các đoạn thẳng AM và MB:

9 dm + 6 dm = 15 dm 

Do đó Nhím Xám đi quãng đường từ A đến B dài 15 dm.

b) Vì 14 dm < 15 dm < 18 dm. 

Vậy đường đi của Nhím Đen là ngắn nhất và đường đi của Nhím Nâu là dài nhất. 

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên