Toán lớp 2 trang 70, 71 Luyện tập - Cánh diều

Toán lớp 2 trang 70, 71 Luyện tập - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 70, 71 Luyện tập sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài 1 (trang 70 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Tính:

Luyện tập trang 70, 71 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

Em thực hiện phép trừ từ phải qua trái, chú ý có nhớ:

Luyện tập trang 70, 71 Tập 1 hay nhất

Bài 2 (trang 70 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Đặt tính rồi tính:

a) 74 – 47                        93 – 88                            80 – 19 

b) 34 – 6                          44 – 9                              50 – 7

Lời giải: 

Em đặt tính thẳng cột rồi thực hiện phép trừ từ phải qua trái, chú ý có nhớ: 

Luyện tập trang 70, 71 Tập 1 hay nhất

Bài 3 (trang 70 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Luyện tập trang 70, 71 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

Em thực hiện các phép tính rồi nối chọn kết quả thích hợp.

Luyện tập trang 70, 71 Tập 1 hay nhất

Các phép tính còn lại em đặt tính rồi tính:

Luyện tập trang 70, 71 Tập 1 hay nhất

Vậy em nối được như sau:                   

Luyện tập trang 70, 71 Tập 1 hay nhất

Bài 4 (trang 71 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

a) Tính: 

60 – 8 – 20                                 70 – 12 + 10 

b) Điền dấu >, <, = thích hợp?

Luyện tập trang 70, 71 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

a) 

60 – 8 – 20 = 52 – 20 = 32                             

70 – 12 + 10 = 58 + 10 = 68

b) Em thực hiện tính toán rồi so sánh:

+) Có 40 – 4 = 36 

+) 68 – 40 = 28 

+) 80 – 37 = 43 

Vì 43 < 49 nên 80 – 37 < 49

+) 94 – 5 = 89 

Vì 89 > 88 nên 94 – 5 > 88

Vậy em điền được dấu như sau: 

Luyện tập trang 70, 71 Tập 1 hay nhất

Bài 5 (trang 71 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Một bến thuyền du lịch có 64 chiếc thuyền, trong đó có 39 chiếc thuyền đã rời bến. Hỏi ở bến còn lại bao nhiêu chiếc thuyền?

Luyện tập trang 70, 71 Tập 1 hay nhất

Hướng dẫn:

: 64 chiếc thuyền

: 39 chiếc thuyền rời bến

Để tính số chiếc thuyền còn lại ở bến em lấy tất cả thuyền ở bến trừ đi số thuyền rời đi.

Bài giải:

Ở bến còn lại số chiếc thuyền là: 

64 – 39 = 25 (chiếc)

Đáp số: 25 chiếc thuyền.

Bài 6 (trang 71 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Chọn thẻ ghi phép tính thích hợp cho mỗi hộp:

Luyện tập trang 70, 71 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

Em thực hiện tính toán các phép tính bằng cách đặt tính rồi so sánh kết quả với 50 để chọn thẻ thích hợp cho mỗi hộp.

Luyện tập trang 70, 71 Tập 1 hay nhất

Vậy 80 – 28 = 52 > 50     

94 – 39 = 55 > 50 

62 – 23 = 39 < 50 

66 – 17 = 49 < 50 

72 – 13 = 59 > 50 

61 – 17 = 44 < 50 

90 – 44 = 46 < 50 

71 – 19 = 52 > 50 

Do đó các thẻ ghi phép tính 80 – 28, 94 – 39, 72 – 13, 71 – 19 em cho vào hộp "Những phép tính có kết quả lớn hơn 50".

Các thẻ ghi phép tính 62 – 23, 66 – 17, 61 – 17, 90 – 44 em cho vào hộp "Những phép tính có kết quả nhỏ hơn 50".

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên