Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập - Cánh diều

Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài  1 (trang 38 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Tính nhẩm: 

8 + 3                                          5 + 7                                3 + 9 

11 – 8                                        12 – 5                              12 – 3 

11 – 3                                        12 – 7                              12 – 9

Lời giải: 

8 + 3 = 11                                  5 + 7 = 12                        3 + 9 = 12 

11 – 8 = 3                                  12 – 5 = 7                        12 – 3 = 9

11 – 3 = 8                                  12 – 7 = 5                        12 – 9 = 3 

Bài  2 (trang 38 SGK Toán lớp 2 Tập 1): [Số] ?

Luyện tập trang 38, 39 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

Phép tính trong mỗi ngôi nhà phải có kết quả bằng số ở đám mây bên phía trên. 

Em điền như sau: 

Luyện tập trang 38, 39 Tập 1 hay nhất

Bài  3 (trang 38, 39 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

a) Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: 

Luyện tập trang 38, 39 Tập 1 hay nhất

b) Tính:

11 – 3 – 1                                   17 – 2 – 6 

15 – 4 – 2                                   14 – 7 – 5 

Lời giải: 

a) Thực hiện các phép tính: 

16 – 8 = 8 

14 – 7 = 7 

18 – 9 = 9 

15 – 8 = 7 

17 – 8 = 9 

11 – 5 = 6 

15 – 9 = 6 

13 – 5 = 8 

Vậy em chọn được chìa khóa thích hợp với ổ khóa.

b) 

11 – 3 – 1 = 8 – 1 = 7                                     

17 – 2 – 6 = 15 – 6 = 9 

15 – 4 – 2 = 11 – 2 = 9                                   

14 – 7 – 5 = 7 – 5 = 2

Bài  4 (trang 39 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Chọn số trừ trong các số đã cho và tính hiệu: 

Luyện tập trang 38, 39 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

Em chọn lần lượt từng số trừ và thực hiện phép tính để tìm hiệu:

Bạn nam thực hiện:

11 – 4 = 7

11 – 7 = 4 

11 – 5 = 6 

11 – 8 = 3

11 – 6 = 5

11 – 1 = 10

11 – 3 = 8

11 – 2 = 9

11 – 9 = 2

Bạn nữ thực hiện:

12 – 6 = 6

12 – 8 = 4

12 – 5 = 7

12 – 7 = 5

12 – 4 = 8

12 – 1 = 11

12 – 3 = 9

12 – 2 = 10

12 – 9 = 3

Bài 5 (trang 39 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Bác Súa có 15 giò phong lan, bác đã bán đi 7 giò. Hỏi bác Súa còn lại bao nhiêu giò phong lan?

Luyện tập trang 38, 39 Tập 1 hay nhất

Lời giải: 

Hướng dẫn: Vì số giò phong lán được bán đi, nên em thực hiện phép tính trừ: 

Phép tính: 15 – 7 = 8

Trả lời: Bác Súa còn lại 8 giò phong lan. 

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên