Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8, 9 - Cánh diều

Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8, 9 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8, 9 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài  1 (trang 8 SGK Toán lớp 2 Tập 1):

Tính:

a) 

10 + 3                    14 – 4                    10 + 9

10 + 6                    17 – 7                    19 – 9

b)  13 + 5               19 – 4                    12 + 3 

      11 + 6              18 – 5                    3 + 12 

Lời giải: 

a) 10 + 3 = 13                  14 – 4 = 10                      10 + 9 = 19

10 + 6 = 16                      17 – 7 = 10                      19 – 9 = 10 

b) 13 + 5 = 18                  19 – 4  = 15                      12 + 3 = 15 

11 + 6 = 17                      18 – 5 = 13                      3 + 12 = 15

Bài  2 (trang 8 SGK Toán lớp 2 Tập 1):

Đặt rồi tính:

32 + 25                            74 + 3                              47 + 30

48 – 13                            28 – 5                              69 – 60

Lời giải: 

Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8, 9 | Cánh diều

Bài  3 (trang 8 SGK Toán lớp 2 Tập 1):

Tính:

a) 80 + 10                        40 + 20 + 10                    50 + 10 + 20

    60 – 40                         80 – 30 + 40                    30 + 60 – 50 

b) 7 + 3 + 4                      9 + 1 – 5                          8 + 2 – 1 

    10 + 2 + 1                    13 – 3 – 4                         15 – 5 + 3

Lời giải: 

a) 80 + 10 = 90                          

40 + 20 + 10 = 60 + 10 = 70                

50 + 10 + 20 = 60 + 20 = 80

 60 – 40 = 20                             

80 – 30 + 40 = 50 + 40 = 90                

30 + 60 – 50 = 90 – 50 = 40

b) 7 + 3 + 4  = 10 + 4 = 14                   

9 + 1 – 5 = 10 – 5 = 5                

8 + 2 – 1 = 10 – 1 = 9

10 + 2 + 1 = 12 + 1 = 13                      

13 – 3 – 4 = 10 – 4 = 6                         

15 – 5 + 3 = 10 + 3 = 13

Bài  4 (trang 8 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng: 

Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8, 9 | Cánh diều

Lời giải: 

Theo thứ tự từ trái sang phải:

+) Phép tính thứ nhất cộng sai hàng đơn vị, 8 + 0 phải bằng 8, trong phép tính bằng 0 là sai. 

Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8, 9 | Cánh diều

Sửa lại: Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8, 9 | Cánh diều

+) Phép tính thứ hai đặt sai vị trí số trừ 2 nên dẫn đến tính toán sai.

Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8, 9 | Cánh diều

 Em phải đặt số 2 thẳng cột với chữ số ở hàng đơn vị của số 94 là 4.

Sửa lại: Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8, 9 | Cánh diều

+) Phép tính thứ ba đặt sai vị trí của số 4 nên dẫn đến tính toán sai.

Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8, 9 | Cánh diều

Em phải đặt số 4 thẳng cột với chữ số hàng đơn vị của số 15 là 5. 

Sửa lại: Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8, 9 | Cánh diều

Bài  5 (trang 9 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

Trên xe buýt có 37 người, tới điểm dừng có 11 người xuống xe. Hỏi trên xe buýt còn lại bao nhiêu người?

Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8, 9 | Cánh diều

Lời giải: 

Phép tính: 37 – 11 = 26

Trả lời: Trên xe buýt còn lại 26 người. 

Bài 6 (trang 9 SGK Toán lớp 2 Tập 1):  Thực hành "Lập phép tính"

Toán lớp 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8, 9 | Cánh diều

Lời giải:

Em lập được các phép tính là: 

10 + 25 = 35                    25 + 10 = 35

35 – 10 = 25                    35 – 25 = 10

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên