Toán lớp 2 Điểm - Đoạn thẳng trang 84, 85 - Cánh diều

Toán lớp 2 Điểm - Đoạn thẳng trang 84, 85 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Điểm - Đoạn thẳng trang 84, 85 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài 1 (trang 84 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng trong hình sau:

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Lời giải: 

Trong hình vẽ đã cho ở trên:

+ Em thấy các điểm là: Điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm H, điểm I, điểm M, điểm N, điểm P, điểm Q, điểm E, điểm G

+ Em thấy có các đoạn thẳng là: 

Đoạn thẳng AB

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Đoạn thẳng CD 

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Đoạn thẳng HI

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Đoạn thẳng MN 

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Đoạn thẳng PQ

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Đoạn thẳng EG

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Bài 2 (trang 84 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Đếm số đoạn thẳng trong mỗi hình sau (theo mẫu):

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Lời giải: 

+) Hình đầu tiên có ba đoạn thẳng nên em điền số 3 (theo mẫu)

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Tiếp tục em đếm số đoạn thẳng có trong các hình còn lại và điền số đoạn thẳng vào phần (?).

+) Em đếm trên hình thứ 2, thấy có 4 đoạn thẳng được xác định và đánh số như sau: 

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Vậy em điền số 4 vào (?)

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

+) Hình thứ 3 có 6 đoạn thẳng: 

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Vậy em điền số 6 vào (?) 

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

+) Hình thứ 4 có 5 đoạn thẳng 

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Vậy em điền số 5 và (?)

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Bài 3 (trang 85 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Vẽ đoạn thẳng trên giấy kẻ ô li (theo mẫu):

Mẫu: Vẽ đoạn thẳng AB 

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Đánh dấu hai điểm A, B. Dùng thước thẳng nối hai điểm A và B.

a) Vẽ đoạn thẳng MN. 

b) Vẽ đoạn thẳng PQ.

c) Vẽ hình vào vở ô li (theo mẫu):

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Lời giải: 

a) Vẽ đoạn thẳng MN:

Em đánh dấu hai điểm M, N bất kì trong vở. Tiếp theo, em dùng thước thẳng nối hai điểm M và N em được đoạn thẳng MN:

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

b) Vẽ đoạn thẳng PQ:

Em đánh dấu hai điểm P, Q bất kì trong vở. Tiếp theo, em dùng thước thẳng nối hai điểm P và Q em được đoạn thẳng PQ:

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

c) Em quan sát hình mẫu, đếm số ô li của mỗi đoạn thẳng và vẽ hình vào vở theo đúng kích thước mà hình mẫu cho:

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Bài 4 (trang 86 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Bạn Voi thích dùng các đoạn thẳng để tạo hình các chữ cái và số. Em hãy dùng các đoạn thẳng để tạo hình tên của mình.

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Lời giải: 

Em hãy dùng các đoạn thẳng để tạo tên mình vào vở nhé. Sau đây là một số ví dụ về hình tên của các bạn Hà, Lan, Hùng: 

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

trang 84, 85 Điểm - Đoạn thẳng hay nhất

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên