Toán lớp 2 Tia số. Số liền trước – số liền sau trang 10, 11 - Cánh diều

Toán lớp 2 Tia số. Số liền trước – số liền sau trang 10, 11 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Tia số. Số liền trước – số liền sau trang 10, 11 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài  1 (trang 10 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

a) Xếp các thẻ số vào vị trí thích hợp dưới mỗi vạch của tia số: 

Toán lớp 2 Tia số. Số liền trước – số liền sau trang 10, 11 | Cánh diều

b) Trả lời các câu hỏi sau: 

- Số liền trước của số 5 là số nào?

- Số liền sau của số 9 là số nào?

Lời giải: 

a) Xếp các thẻ số vào mỗi vạch của tia số, em được tia số:

Toán lớp 2 Tia số. Số liền trước – số liền sau trang 10, 11 | Cánh diều

b) Quan sát tia số trên, em thấy

- Số liền trước của số 5 là số 4.

- Số liền sau của số 9 là số 10.

Bài  2 (trang 10 SGK Toán lớp 2 Tập 1):

a) [Số] ? 

Toán lớp 2 Tia số. Số liền trước – số liền sau trang 10, 11 | Cánh diều

b) Trả lời các câu hỏi:

- Số liền trước của số 16 là số nào?

- Số liền sau của số 85 là số nào?

Lời giải: 

a) Điền các số vào tia số, em được:

Toán lớp 2 Tia số. Số liền trước – số liền sau trang 10, 11 | Cánh diều

Toán lớp 2 Tia số. Số liền trước – số liền sau trang 10, 11 | Cánh diều

b) Quan sát các tia số, em thấy:

- Số liền trước của 16 là số 15.

- Số liền sau của số 85 là số 86.

Bài  3 (trang 11 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

[Số] ?

Toán lớp 2 Tia số. Số liền trước – số liền sau trang 10, 11 | Cánh diều

Lời giải: 

+ Số liền sau của số 30 là số 31.

+ Số liền trước của số 68 là số 67.

+ Số liền trước của số 99 là 98, số liền sau của số 99 là số 100.

Vậy em điền được các số vào bảng như sau:

Toán lớp 2 Tia số. Số liền trước – số liền sau trang 10, 11 | Cánh diều

Bài  4 (trang 11 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

Chọn dấu (>, <) thích hợp: 

Toán lớp 2 Tia số. Số liền trước – số liền sau trang 10, 11 | Cánh diều

Lời giải: 

Quan sát tia số em thấy:

- Số 88 đứng trước số 91 nên 88 < 91.

- Số 92 đứng sau số 90 nên 92 > 90.

- Số 98 đứng sau số 89 nên 98 > 89.

- Số 95 đứng trước số 100 nên 95 < 100. 

Bài 5 (trang 11 SGK Toán lớp 2 Tập 1): 

Sắp xếp các số:

Toán lớp 2 Tia số. Số liền trước – số liền sau trang 10, 11 | Cánh diều

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé. 

Lời giải: 

Em so sánh các số 23, 47, 30, 69 rồi viết theo thứ tự.

Vì đây là các số có hai chữ số nên em so sánh các chữ số hàng chục, thấy 

2 < 3 < 4 < 6 

Nên 23 < 30 < 47 < 69 

a) Các số đã cho được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 23, 30, 47, 69.

b) Các số đã cho được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: 69, 47, 30, 23. 

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên