Toán lớp 2 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ trang 42, 43 - Cánh diều

Toán lớp 2 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ trang 42, 43 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ trang 42, 43 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Bài  1 (trang 42 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Long có 10 chiếc bút màu, Bảo có 9 chiếc bút màu. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu chiếc bút màu?

trang 42, 43 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ hay nhất

Hướng dẫn: Số bút màu của cả hai bạn là tổng số bút của Long và Bảo, nên đây là bài toán liên quan đến phép cộng. Nên em giải như sau:

Bài giải:

Hai bạn có tất cả số chiếc bút màu là:

10 + 9 = 19 (chiếc)

Đáp số: 19 chiếc bút màu.

Bài  2 (trang 42 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Trong phòng máy có 9 bộ máy tính, người ta mang thêm vào 3 bộ nữa. Hỏi trong phòng đó có tất cả bao nhiêu bộ máy tính?

trang 42, 43 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ hay nhất

Hướng dẫn:9 bộ máy tính, thêm 3 bộ nữa, nghĩa là số bộ máy tính tăng lên nên đây là bài toán liên quan đến phép cộng. Nên em thực hiện như sau:

Bài giải:

Trong phòng đó có tất cả số bộ máy tính là: 

9 + 3 = 12 (bộ)

Đáp số: 12 bộ máy tính. 

Bài  3 (trang 43 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Nam có 16 quyển truyện, Nam cho Hoa 5 quyển. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu quyển truyện?

trang 42, 43 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ hay nhất

Hướng dẫn: Nam cho đi 5 quyển truyện, nghĩa là số truyện của Nam giảm xuống nên đây là bài toán liên quan đến phép trừ. Em làm như sau:

Bài giải:

Nam còn lại số quyển truyện là: 

16 – 5 = 11 (quyển)

Đáp số: 11 quyển truyện.

Bài  4 (trang 43 SGK Toán lớp 2 Tập 1): Trên sân bay có 11 chiếc máy bay, sau đó có 2 chiếc bay đi. Hỏi trên sân bay còn lại bao nhiêu chiếc máy bay?

trang 42, 43 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ hay nhất

Hướng dẫn:11 chiếc máy bay, bay đi 2 chiếc máy bay, nghĩa là số máy bay giảm đi, nên bài toán này liên quan đến phép trừ. Em thực hiện như sau: 

Bài giải:

Trên sân bay còn lại số chiếc máy bay là:

11 – 2 = 9 (chiếc)

Đáp số: 9 chiếc máy bay.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên