Toán lớp 2 11 trừ đi một số trang 60, 61 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 11 trừ đi một số trang 60, 61 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 11 trừ đi một số trang 60, 61 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 61 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính:

a) 11 – 1 – 3                                      b) 11 – 1 – 5 

c) 11 – 1 – 6                                      d) 11 – 1 – 8 

Trả lời:

Em thực hiện phép tính trừ lần lượt từ trái qua phải:

a) 11 – 1 – 3 = 10 – 3 = 7                b) 11 – 1 – 5 = 10 – 5 = 5

c) 11 – 1 – 6 = 10 – 6 = 4                d) 11 – 1 – 8 = 10 – 8 = 2

Em trình bày như sau:

a) 11 – 1 – 3 = 7                               b) 11 – 1 – 5 = 5 

c) 11 – 1 – 6 = 4                               c) 11 – 1 – 8 = 2

Luyện Tập 2: Trang 61 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính nhẩm:

11 – 3                                                 11 – 8                                     11 – 6 

11 – 7                                                 11 – 4                                     11 – 9 

Trả lời:

Em thực hiện như sau:

11 – 3 = 11 – 1 – 2 = 10 – 2 = 8

11 – 7 = 11 – 1 – 6 = 10 – 6 = 4

11 – 8 = 11 – 1 – 7 = 10 – 7 = 3

11 – 4 = 11 – 1 – 3 = 10 – 3 = 7

11 – 6 = 11 – 1 – 5 = 10 – 5 = 5

11 – 9 = 11 – 1 – 8 = 10 – 8 = 2

Em ghi kết quả như sau: 

11 – 3 = 8                                          11 – 8  = 3                              11 – 6 = 5

11 – 7  = 4                                          11 – 4  = 7                              11 – 9 = 2

Luyện tập 3: Trang 61 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính để biết mỗi chú ếch sẽ nhảy vào chiếc lá nào.

Toán lớp 2 11 trừ đi một số trang 60, 61 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em thực hiện phép trừ 11 cho một số, kết quả như sau:

11 – 4 = 7: chú ếch 11 – 4 sẽ nhảy vào lá số 7

11 – 7 = 4: chú ếch 11 – 7 sẽ nhảy vào lá số 4

11 – 2 = 9: chú ếch 11 – 2 sẽ nhảy vào lá số 9

11 – 5 = 6: chú ếch 11 – 5 sẽ nhảy vào lá số 6

11 – 9 = 2: chú ếch 11 – 9 sẽ nhảy vào lá số 2

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên