Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86, 87, 88 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86, 87, 88 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86, 87, 88 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Thực hành 1: Trang 86 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Đặt tính rồi tính.

49 + 34                                   58 + 23                                   37 + 46

68 + 7                                     79 + 6                                     7 + 84

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục. Sau đó, em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (hay lần lượt cộng các chữ số hàng đơn vị rồi cộng các chữ số hàng chục).

 Em được kết quả sau:

Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86, 87, 88 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 1: Trang 87 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tính nhẩm.

9 + 3                                       8 + 6                                       6 + 5                                       7 + 4

5 + 9                                       4 + 8                                       5 + 6                                       6 + 7

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính và được kết quả như sau:

9 + 3 = 12                  8 + 6 = 14                  6 + 5 = 11                              7 + 4 = 11

5 + 9 = 14                  4 + 8 = 12                  5 + 6 = 11                              6 + 7 = 13

Luyện Tập 2: Trang 87 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tính:

a) 26 + 4 + 2                          b) 45 + 5 + 3                         c) 58 + 2 + 32 

    26 + 6                                     45 + 8                                     58 + 34

Trả lời:

Phép tính: 26 + 4 + 2 

Tính: 26 + 4 = 30 

30 + 2 = 32

Vậy26 + 4 + 2 = 32

Phép tính: 26 + 6 

Em thấy 26 + 4 = 30, em tách 6 = 4 + 2, em có phép tính: 26 + 6 = 26 + 4 + 2

Tính: 26 + 4 = 30 

30 + 2 = 32

Vậy26 + 6 = 32

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

a) 26 + 4 + 2  = 32                b) 45 + 5 + 3 = 53                c) 58 + 2 + 32 = 92

    26 + 6 = 32                            45 + 8 = 53                            58 + 34 = 92

Luyện tập 3: Trang 87 SGK Toán lớp 2 Tập 1

(>, =, <)

10 + 5 …… 12 + 3                                                   80 + 4 …… 82 + 3

7 + 3 + 5 …… 7 + 5 + 3                                          19 + 1 + 6 …… 19 + 5 + 1

Trả lời:

Em thực hiện cộng rồi so sánh:

10 + 5 = 15; 12 + 3 = 15; 15 = 15 nên em điền dấu =

7 + 3 + 5 = 15; 7 + 5 + 3 = 15; 15 = 15 nên em điền dấu =

80 + 4 = 84; 82 + 3 = 85; 84 < 85 nên em điền dấu <

19 + 1 + 6 = 26; 19 + 5 + 1 = 25; 26 > 25 nên em điều dấu >

Em làm như sau:

10 + 5 = 12 + 3                                                         80 + 4 < 82 + 3

7 + 3 + 5 = 7 + 5 + 3                                                19 + 1 + 6 > 19 + 5 + 1

Luyện tập 4: Trang 87 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tính tổng để cất sách vào ba lô thích hợp.

Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86, 87, 88 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em thực hiện tìm kết quả của phép tính:

61 + 9 + 7 = 77 ; 3 + 9 + 67 = 79; 63 + 5 + 7 = 75

Em nối như sau: 

Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86, 87, 88 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 5: Trang 87 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tính:

Mẫu:

Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86, 87, 88 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em sẽ tính tổng số lít ở ba can, em có phép tính: 15 + 15 + 20

Tính 15 + 15 = 30

30 + 20 = 50

Vậy 15  + 15 + 20 = 50

Em điền như sau:

Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86, 87, 88 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 6: Trang 88 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Có 47 con thỏ xám. Số thỏ trắng nhiều hơn số thỏ xám 18 con.

Hỏi có bao nhiêu con thỏ trắng?

Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86, 87, 88 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Để tính được có bao nhiêu con thỏ trắng, em lấy số con thỏ xám là 47 con thỏ trừ đi số con thỏ mà thỏ trắng nhiều hơn thỏ xám là 18 con thỏ. Em có phép tính: 47 – 18 = 29 (con).

Bài giải

Có số con thỏ trắng là:

 47 – 18 = 29 (con)

Đáp số: 29 con.

Thử thách: Trang 88 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Giúp bạn Sóc đi đúng đường để tìm được hạt dẻ.

Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86, 87, 88 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Các em thực hiện thử thách theo hướng dẫn

Kết quả:

Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86, 87, 88 | Chân trời sáng tạo.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên