Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 89, 90 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 89, 90 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 89, 90 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 89 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Đặt tính rồi tính.

36 + 27                                               18 + 52                                               83 + 9

74 + 19                                               55 + 25                                               9 + 61

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục. Sau đó, em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (hay lần lượt cộng các chữ số hàng đơn vị rồi cộng các chữ số hàng chục).

 Em được kết quả sau:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 89, 90 | Chân trời sáng tạo.

Luyện Tập 2: Trang 89 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Số?

a) Có …… quả táo xanh.

    Có …… quả táo đỏ.

b) Tổng số táo đỏ và xanh là ….. quả.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 89, 90 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát tranh em thấy: 

Trong sọt có 30 quả táo xanh và ở ngoài có 7 quả táo xanh. 

Để tính được số quả táo xanh, em lấy số quả táo xanh có trong sọt là 30 quả cộng với số quả táo xanh ở ngoài là 7 quả. Em có phép tính: 30 + 7 = 37 (quả táo xanh).

Trong sọt có 40 quả táo đỏ và ở ngoài có 6 quả táo đỏ.

Để tính được số quả táo đỏ, em lấy số quả táo đỏ có trong sọt là 40 quả cộng với số quả táo đỏ ở ngoài là 6 quả. Em có phép tính: 40 + 6 = 46 (quả táo đỏ).

Muốn tính được tổng số táo đỏ và xanh, em lấy số táo đỏ là 46 quả táo đỏ cộng với số táo xanh là 37 quả. Em có phép tính: 37 + 46 = 83 (quả).

Em điền như sau: 

a) Có 30 + 7 = 37 quả táo xanh.

    Có 40 + 6 = 46 quả táo đỏ.

b) Tổng số táo đỏ và xanh là 37 + 46 = 83 quả.

Luyện tập 3: Trang 89 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Số?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 89, 90 | Chân trời sáng tạo.

Cây bút chì màu xanh dài …… cm.

Trả lời:

Để tính được cây bút chì màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét, em lấy độ dài cây bút chì màu đỏ là 9 cm cộng với số xăng-ti-mét mà cây bút chì màu xanh dài hơn cây bút chì màu đỏ là 5 cm. Em có phép tính: 9 + 5 = 14 cm.

Em điền như sau: 

Cây bút chì màu xanh dài 9 + 5 = 14 cm.

Vui học: Trang 90 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Lấy các hũ mật ong nào để được 35 mật ong?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 89, 90 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Lấy 2 hũ: 17 và 18 l.

Lấy 3 hũ: 15 l, 12 và 15 l.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 89, 90 | Chân trời sáng tạo.

Khám phá: Trang 90 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Quan sát các mô hình và cho biết:

Mô hình chợ cao hơn mô hình nhà hát bao nhiêu đề-xi-mét?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 89, 90 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Theo hình vẽ: mô hình chợ cao hơn mô hình nhà hát 28 + 16 = 44 dm.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên