Toán lớp 2 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19, 20 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19, 20 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19, 20 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Thực hành 1 trang 19 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Dùng đồ dùng học tập thể hiện bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo.

Toán lớp 2 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19, 20 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em chọn đồ dùng học tập, có thể là bút chì hoặc tẩy hoặc sách hoặc que tính.

Dùng đồ dùng học tập của bạn trai nhiều hai bạn gái 2 cái kẹo, em có thể làm như sau:

Giả dụ:

Bạn trai có 3 bút chì, thì bạn gái có 1 bút chì 

Bạn trai có 4 bút chì, thì bạn gái có 2 bút chì

Bạn trai có 5 bút chì, thì bạn gái có 3 bút chì

Bạn trai có 6 bút chì, thì bạn gái có 4 bút chì

Bạn trai có 7 bút chì, thì bạn gái có 5 bút chì

Bạn trai có 8 bút chì, thì bạn gái có 6 bút chì

Bạn trai có 9 bút chì, thì bạn gái có 7 bút chì

Bạn trai có 10 bút chì, thì bạn gái có 8 bút chì

Thực hành 2 trang 19 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Viết phép tính và nối theo mẫu.

Mẫu:

Toán lớp 2 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19, 20 | Chân trời sáng tạo.

Bạn gái có nhiều hơn bạn trai 1 cái bút chì.

Bạn trai có ít hơn bạn gái 1 cái bút chì.

a) 

Toán lớp 2 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19, 20 | Chân trời sáng tạo.

b) 

Toán lớp 2 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19, 20 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em thực hiện đếm và tính phép trừ để tìm xem bạn nào nhiều hơn hay ít hơn.

a)

Toán lớp 2 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19, 20 | Chân trời sáng tạo.

Bạn gái có nhiều hơn bạn trai 4 quyển sách.

Bạn trai có ít hơn bạn gái 4 quyển sách.

b) 

Toán lớp 2 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19, 20 | Chân trời sáng tạo.

Bạn trai nhiều hơn bạn gái 2 chiếc xe.

Bạn gái ít hơn bạn trai 2 chiếc xe.

Luyện tập 1 trang 20 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số? 

a) Lớp em đi chơi công viên.

Chúng em mang theo 36 quả chuối và 12 quả cam.

Số quả chuối nhiều hơn số quả cam là…… quả.

Số quả cam ít hơn số quả chuối là …… quả.

b) Năm nay cô giáo em 29 tuổi, em 7 tuổi.

Em ít hơn cô giáo ……… tuổi.

Cô giáo nhiều hơn em …… tuổi.

Toán lớp 2 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19, 20 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

a) 

Chúng em mang theo 36 quả chuối và 12 quả cam. Để tính xem số quả chuối nhiều hơn số quả cam hay số quả cam ít hơn số quả chuối bao nhiêu quả, em thực hiện phép tính trừ: 36 – 12 = 24 (quả)

Em trình bày như sau:

Chúng em mang theo 36 quả chuối và 12 quả cam.

Số quả chuối nhiều hơn số quả cam là 24 quả.

Số quả cam ít hơn số quả chuối là 24 quả.

b) Năm nay cô giáo em 29 tuổi, em 7 tuổi. Để tính xem cô giáo hơn em bao nhiêu tuổi hay em ít hơn cô giáo bao nhiêu tuổi, em thực hiện phép tính trừ: 29 – 7 = 22 (tuổi).

Em trình bày như sau:

Năm nay cô giáo em 29 tuổi, em 7 tuổi.

Em ít hơn cô giáo 22 tuổi.

Cô giáo nhiều hơn em 22 tuổi.

Luyện Tập 2 trang 20 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

a) Đo độ dài mỗi băng giấy: Băng giấy xanh dài …… cm.

                                                  Băng giấy tím dài ……cm.

Toán lớp 2 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19, 20 | Chân trời sáng tạo.

b) Băng giấy tím ngắn hơn băng giấy xanh …… cm.

Trả lời:

Sử dụng thước đo độ dài, em đo được:

Băng giấy xanh dài 10 cm, băng giấy tím dài 6 cm.

Để tính băng giấy tím ngắn hơn băng giấy xanh bao nhiêu xăng-ti-mét, em thực hiện phép tính trừ: 10 – 6 = 4 cm.

Em trình bày như sau:

a) Đo độ dài mỗi băng giấy: Băng giấy xanh dài 10 cm.

                                                  Băng giấy tím dài 6 cm.

b) Băng giấy tím ngắn hơn băng giấy xanh 4 cm.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên