Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 96 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tính nhẩm.

9 + 7                                       12 – 6                                     50 + 40

6 + 5                                       11 – 7                                     80 – 60 

4 + 8                                       10 – 8                                     70 + 30 

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính và được kết quả như sau: 

9 + 7 = 16                              12 – 6 = 6                              50 + 40 = 90

6 + 5 = 11                              11 – 7  = 4                              80 – 60 = 20

4 + 8 = 12                              10 – 8  = 2                              70 + 30 100

Luyện Tập 2: Trang 96 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Quan sát các phép tính sau:

44 + 48                                   68 – 17                                   80 – 25                                   31 + 9

a) Xác định các phép tính có nhớ.

b) Đặt tính rồi tính bốn phép tính trên.

Trả lời:

Quan sát các phép tính em có: 

a) Phép tính có nhớ: 44 + 48; 80 – 25; 31 + 9 

b) Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục. Sau đó, em thực hiện cộng, trừ lần lượt từ phải sang trái (hay lần lượt cộng, trừ các chữ số hàng đơn vị rồi cộng, trừ các chữ số hàng chục).

 Em được kết quả sau:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 3: Trang 96 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Số? 

Mẫu:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát hình mẫu, em thấy số ở trên sẽ là tổng của hai số ở dưới ( 9 + 5 = 14 ).

Quả bơ: em có phép tính: 6 + ? = 13, muốn tìm được số còn trống em lấy 13 – 6 bằng 7, nên em điền số 7 vào vị trí quả bơ còn trống.

Quả táo: em có phép tính: 9 + 8 = 17, nên em điền số 17 vào vị trí quả táo còn trống.

Em điền vào như sau: 

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 96 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Em tính  rồi tìm túi giúp các bạn.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Phép tính: 50 – 2 – 30

Tính 50 – 2 – 30 = 50 – 30 – 2

50 – 30 = 20 

20 – 2 = 18

Vậy 50 – 2 – 30 = 18

Bạn có phép tính 50 – 2 – 30 được nối với chiếc túi màu vàng ở vị trí số 18.

Em làm tương tự với các bạn tiếp theo và được kết quả như sau: 

Tính: 50 – 2 – 30 = 18         87 + 7 – 17 = 77       21 + 6 + 9 = 36         25 + 35 – 3 = 57

Vậy:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97 | Chân trời sáng tạo.

Vui học: Trang 97 SGK Toán lớp 2 Tập 1

a) Dùng thước thẳng đo để biết quãng đường mỗi bạn sên đi dài bao nhiêu xăng-ti-mét.

b) Quãng đường Sên Xanh đi ngắn hơn quãng đường Sên Đỏ đi bao nhiêu xăng-ti-mét?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 5: Trang 97 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Quan sát hình ảnh rồi cho biết những chỗ ghi dấu .?. được viết gì.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97 | Chân trời sáng tạo.

a) Tàu lửa khởi hành tại ga Sài Gòn lúc .?. giờ tối thứ .?. ngày .?.

b) Tàu lửa đến ga Quảng Ngãi lúc .?. giờ trưa thứ .?. ngày .?.

Trả lời:

Quan sát hình ảnh em điền được như sau: 

a) Tàu lửa khởi hành tại ga Sài Gòn lúc 8 giờ tối thứ sáu ngày 31.

b) Tàu lửa đến ga Quảng Ngãi lúc 12 giờ trưa thứ bảy ngày 1.

Đất nước em: Trang 97 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tìm vị trí của Thành Phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ngãi trên bản đồ.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên