Toán lớp 2 Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 39 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Thêm mấy để được 10?

Toán lớp 2 Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

a) Em thấy ở hình a có 9 chấm tròn đỏ, như vậy em sẽ thêm 1 chấm tròn đỏ để được 10. Vậy em thêm 1 chấm.

Em thấy ở hình b có 7 chấm tròn đỏ, như vậy em sẽ thêm 3 chấm tròn đỏ để được 10. Vậy em thêm 3 chấm.

Em thấy ở hình c có 8 chấm tròn đỏ, như vậy em sẽ thêm 2 chấm tròn đỏ để được 10. Vậy em thêm 2 chấm.

Em thấy ở hình d có 6 chấm tròn đỏ, như vậy em sẽ thêm 4 chấm tròn đỏ để được 10. Vậy em thêm 4 chấm.

Luyện Tập 2: Trang 39 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Số?

7 + …… = 10                                                10 = 8 + ……

9 + …… = 10                                                10 = 6 + ……

Trả lời:

Phép tính: 7 + …… = 10

Em cần Trả lời câu hỏi: 7 cộng mấy bằng 10 ? 

7 cộng 3 bằng 10 vậy em điền số 3 vào chỗ chấm: 7 + 3 = 10

Phép tính: 9 + …… = 10

Em cần Trả lời câu hỏi: 9 cộng mấy bằng 10 ? 

9 cộng 1 bằng 10 vậy em điền số 1 vào chỗ chấm: 9 + 1 = 10

Phép tính: 10 = 8 + ……

Em cần Trả lời câu hỏi: 10 bằng 8 cộng mấy ? hay 8 cộng mấy bằng 10 ?

8 cộng 2 bằng 10 vậy em điền số 2 vào chỗ chấm: 10 = 8 + 2

Phép tính: 10 = 6 + ……

Em cần Trả lời câu hỏi: 10 bằng 6 cộng mấy ? hay 6 cộng mấy bằng 10 ?

6 cộng 4 bằng 10 vậy em điền số 4 vào chỗ chấm: 10 = 6 + 4

Em được kết quả như sau: 

7 + 3 = 10                  10 = 8 + 2                                                                                        

9 + 1 = 10                  10 = 6 + 4

Luyện tập 3: Trang 39 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính:

9 + 1 + 7                                                        7 + 3 + 6        

6 + 4 + 2                                                        8 + 2 + 5

Trả lời:

Phép tính: 9 + 1 + 7

Em thấy có 2 phép cộng nên em thực hiện lần lượt tính phép tính bên trái trước sau đó thực hiện phép tính bên phải sau.

9 + 1 = 10 

10 + 7 = 17

Vậy: 9 + 1 + 7 = 17  

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

9 + 1 + 7 = 17                                               7 + 3 + 6 = 16           

6 + 4 + 2 = 12                                               8 + 2 + 5 = 15

Luyện tập 4: Trang 39 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Hai hình nào có tổng số chó là 10?

Toán lớp 2 Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em thấy hình A có 4 con chó, hình B có 5 con chó, hình C có 3 con chó, hình D có 2 con chó, hình E có 7 con chó, hình H có 8 con chó, hình K có 6 con chó, hình M có 5 con chó.

Với hình A em có 4 cộng 6 bằng 10 nên em lấy hình A + hình K thì sẽ là 10 con. 

Em làm tương tự với các hình còn lại và được kết quả như sau: 

Hình có tổng số chó là 10 là: hình A + hình K, hình B + hình M, hình C + hình E, 

hình D + hình H  

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên