Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 56, 57, 58 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 56, 57, 58 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 56, 57, 58 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 56 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính nhẩm.

9 + 4                                       8 + 6                                       5 + 6                                       7 + 5

2 + 9                                       7 + 8                                       8 + 9                                       4 + 7

Trả lời:

Em thực hiện tách số để tính nhẩm:

Với phép tính cộng có số hạng thứ nhất lớn hơn số hạng thứ hai, ta thực hiện như sau:

9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14

Với phép tính cộng có số hạng thứ hai lớn hơn số hạng thứ nhất, ta thực hiện như sau:

2 + 9 = 1 + 1 + 9 = 1 + 10 = 11

Thực hiện tương tự với những phép cộng còn lại, em được kết quả sau:

9 + 4 = 13                  8 + 6 = 14                  5 + 6 = 11                  7 + 5 = 12

2 + 9 = 11                  7 + 8 = 15                  8 + 9 = 17                  4 + 7 = 11

Luyện Tập 2: Trang 56 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính:

4 cm + 6 cm + 10 cm                                   7 dm + 7 dm + 5 dm

8 cm + 9 cm + 2 cm                                     11 dm + 3 dm + 2 dm

Trả lời:

Em thực hiện phép tính cộng như sau:

4 cm + 6 cm + 10 cm = 10 cm + 10 cm = 20 cm

8 cm + 9 cm + 2 cm = 17 cm + 2 cm = 19 cm

7 dm + 7 dm + 5 dm = 14 dm + 5 dm = 19 dm

11 dm + 3 dm + 2 dm = 14 dm + 2 dm = 16 dm

Em ghi kết quả như sau:

4 cm + 6 cm + 10 cm = 20 cm                    7 dm + 7 dm + 5 dm = 19 dm

8 cm + 9 cm + 2 cm = 19 cm                      11 dm + 3 dm + 2 dm = 16 dm

Luyện tập 3: Trang 56 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Số?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát hình mẫu, em nhận thấy:

Số ở giữa, trong hình tròn màu đỏ, là tổng của ba số còn lại.

Em tìm số trong ô màu đỏ như sau:

Hình viền tím: 8 + 2 + 4 = 14

Hình viền xanh da trời: 6 + 4 + 7 = 17

Hình viền hồng: 5 + 5 + 9 = 19

Hình viền xanh lá mạ: 1 + 9 + 0 = 10

Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 56 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Chú sên bò quanh vũng nước theo con đường màu đỏ.

Em hãy đo và tính quãng đường chú sên bò.

….. cm + ….. cm + ….. cm = ….. cm

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Học sinh dùng thước kẻ đo từng đoạn thẳng rồi tính tổng của chúng.

Luyện tập 5: Trang 57 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Biết rằng ba số theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 14.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời: Em dựa vào phép cộng qua 10 trong phạm vi 20 để thực hiện:

7 + 2 + 5 = 14

5 + 6 = 11, 11 + ? = 14, em tìm được ? là số 3.

8 + 2 = 10, 10 + ? = 14, em tìm được ? là số 4.

3 + 2 = 5, 5 + ? = 14, em tìm được ? là số 9.

3 + 3 = 6, 6 + ? = 14, em tìm được ? là số 8.

3 + 1 = 4, 4 + ? = 14, em tìm được ? là số 10.

Em điền vào hình như sau:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 6: Trang 57 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Đặt thêm một khối lập phương vào hình để có hai nhóm ba khối lập phương cùng nằm trên một đường thẳng.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát các hình nền (các sọc màu ngang, dọc), em thấy vị trí màu trắng giữa hình cho en hai nhóm ba khối lập phương cùng nằm trên một đường thẳng.

Em đặt khối lập phương như sau: 

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Vui học: Trang 57 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Đố em:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Các chú vịt ra bờ ao.

Con đi trước, đi trước hai con đi sau.

Con đi giữa, đi giữa hai con.

Con đi sau, đi sau hai con.

Hỏi có bao nhiêu con vịt? 

Trả lời:

Em sử dụng các khối lập phương để xếp theo các câu thơ.

Em được kết quả 3 khối lập phương xếp thành một hàng dọc.

Có tất cả 3 con vịt.

Luyện tập 7: Trang 58 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Nói theo mẫu câu:

Sên Đỏ đi từ nhà lúc …… giờ, đến nơi lúc …… giờ.

Sên Xanh đi từ nhà lúc …… giờ, đến nơi lúc …… giờ.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát kim giờ và kim phút trên mỗi đồng hồ của sên đỏ và sên xanh, em thấy:

Sên Đỏ đi từ nhà lúc 7 giờ, đến nơi lúc 8 giờ.

Sên Xanh đi từ nhà lúc 7 giờ, đến nơi lúc 9 giờ.

Thử thách: Trang 58 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Thay các hình tam giác, hình vuông, hình tròn bằng các số nào?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát từng hình em nhận thấy:

Hai hình tam giác có tổng bằng 14. Em tìm hai số giống nhau có tổng bằng 14.

Em nhận thấy: 7 + 7 = 14 , vậy hình tam giác thay bằng 7.

7 + hình vuông = 12. 

Em nhận thấy: 7 + 5 = 12, vậy hình vuông thay bằng 5.

Hình vuông + hình vuông = hình tròn.

5 + 5 = 10, vậy hình tròn thay bằng 10.

Em thay như sau:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Hoạt động thực tế: Trang 58 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Dùng sợi dây để tạo hình ảnh đường thẳng, đường cong.

Dùng que tính, bút chì, …. Để tạo đường gấp khúc.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên