Giải Toán lớp 2 Ôn tập học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Giải Toán lớp 2 Ôn tập học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập học kì 1 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1 Toán lớp 2 Ôn tập học kì 1.

Quảng cáo
Quảng cáoÔn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118

Luyện tập 1: Trang 115 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Số?

Toán lớp 2 trang 115, 116, 117, 118 Ôn tập các số trong phạm vi 100 | Chân trời sáng tạo.

a) Có tất cả …… chấm tròn.

b) 

Toán lớp 2 trang 115, 116, 117, 118 Ôn tập các số trong phạm vi 100 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em đếm được có tất cả 10 tấm thẻ, trong đó có 9 tấm thẻ có 10 chấm tròn và 1 tấm thẻ có 6 chấm tròn. Em có phép tính: 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 6 = 96 (chấm tròn).

Em có số ở giữa chính là tổng của hai số còn lại. 

Hình thứ nhất, em có phép tính: 96 = ? + 6, muốn tìm được số ở vị trí dấu ? em lấy 96 – 6 bằng 90, em có 96 = 90 + 6 nên em điền số 90 vào ô trống còn thiếu.

Hình thứ hai, em có phép tính: 90 + 6 = ? , em có 90 + 6 = 96 nên em điền số 96 vào ô trống còn thiếu.

Vậy em điền như sau: 

a) Có tất cả 96 chấm tròn.

b) 

Toán lớp 2 trang 115, 116, 117, 118 Ôn tập các số trong phạm vi 100 | Chân trời sáng tạo.

Luyện Tập 2: Trang 115 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Đúng (Đ) hay sai (S)?

Toán lớp 2 trang 115, 116, 117, 118 Ôn tập các số trong phạm vi 100 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Toán lớp 2 trang 115, 116, 117, 118 Ôn tập các số trong phạm vi 100 | Chân trời sáng tạo.

Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124

Luyện tập 1: Trang 119 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tính nhẩm.

a) 8 + 3                       7 + 6                           12 – 5                         11 – 3 

    5 + 8                       9 + 4                           16 – 8                         13 – 7 

b) 40 + 50                  70 – 20                       90 – 50 

    60 – 30                   80 + 20                       10 + 70

Trả lời:

Em thực hiện tính nhẩm các phép tính và được kết quả như sau: 

a) 8 + 3 = 11              7 + 6 = 13                  12 – 5 = 7                  11 – 3 = 8 

    5 + 8 = 13              9 + 4 = 13                  16 – 8  = 8                  13 – 7 = 6

b) 40 + 50 = 60         70 – 20 = 50              90 – 50 = 40 

    60 – 30 = 30          80 + 20 = 100           10 + 70 = 80

Luyện Tập 2: Trang 119 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Đặt tính rồi tính.

80 + 18                       70 – 20                       30 + 70 

30 – 13                       32 – 15                       100 – 50 

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục. Sau đó, em thực hiện cộng, trừ lần lượt từ phải sang trái (hay lần lượt cộng, trừ các chữ số hàng đơn vị rồi cộng, trừ các chữ số hàng chục).

 Em được kết quả sau:

Toán lớp 2 trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 Ôn tập phép cộng và phép trừ | Chân trời sáng tạo.

....................................

....................................

....................................

Trên đây tóm tắt nội dung soạn, giải sách Toán lớp 2 thuysua bộ sách Chân trời sáng tạo đầy đủ hay nhất, để xem chi tiết mời quí bạn đọc vào từng bài ở trên!

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên