Toán lớp 2 13 trừ đi một số trang 64 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 13 trừ đi một số trang 64 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 13 trừ đi một số trang 64 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 64 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính:

a) 13 – 3 – 1              b) 13 – 3 – 5              c) 13 – 3 – 4              d) 13 – 3 – 6

Trả lời:

Em thực hiện phép tính trừ lần lượt từ trái qua phải như sau:

a) 13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9                

b) 13 – 3 – 5 = 10 – 5 = 5                

c) 13 – 3 – 4 = 10 – 4 = 6                

d) 13 – 3 – 6 = 10 – 6 = 4

Em ghi kết quả như sau:

a) 13 – 3 – 1 = 9                   b) 13 – 3 – 5 = 5                   

c) 13 – 3 – 4 = 6                   d) 13 – 3 – 6 = 4

Luyện Tập 2: Trang 64 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính nhẩm.

13 – 5                                     13 – 4                                     13 – 6 

13 – 8                                     13 – 7                                     13 – 9 

Trả lời: 

Em thực hiện phép tính trừ 13 cho một số lần lượt như sau:

13 – 5 = 13 – 3 – 2 = 10 – 2 = 8                                                     

13 – 8 = 13 – 3 – 5 = 10 – 5 = 5                                                                 

13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9 

13 – 7  = 13 – 3 – 4 = 10 – 4 = 6     

13 – 6 = 13 – 3 – 3 = 10 – 3 = 7

13 – 9 = 13 – 3 – 6 = 10 – 6 = 4

Em ghi kết quả như sau:

13 – 5 = 8                              13 – 4 = 9                              13 – 6 = 7

13 – 8 = 5                              13 – 7  = 6                              13 – 9 = 4

Luyện tập 3: Trang 64 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Mỗi con vật che số nào?

Mẫu:

Toán lớp 2 13 trừ đi một số trang 64 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em nhận thấy mỗi số bên ngoài hình tròn trừ đi một trong hai số gần nó sẽ được số còn lại. 10 – 4 = 6, 10 – 6 = 4

11 – 4 = 7, 11 – 7 = 4

13 – 6 = 7, 13 – 7 = 3

Thực hiện tương tự với hình thứ hai và hình thứ 3, em được kết quả điền vào vị trí số bị con vật che như sau:

Con bươm bướm: 12 – 6 = 6

Con ốc sên: 13 – 6 = 7

Con sâu: 12 – 5  =7

Con ong: 11 – 5 = 6

Em điền vào hình như sau:

Toán lớp 2 13 trừ đi một số trang 64 | Chân trời sáng tạo.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên