Toán lớp 2 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 65, 66 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 65, 66 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 65, 66 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 66 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính:

a) 15 – 5 – 2                                      b) 17 – 7 – 1 

c) 14 – 4 – 5                                      d) 16 – 6 – 2 

Trả lời:

Em thực hiện phép tính lần lượt từ trái qua phải, kết quả như sau:

a) 15 – 5 – 2 = 8                               b) 17 – 7 – 1 = 9 

c) 14 – 4 – 5 = 5                               d) 16 – 6 – 2 = 8

Luyện Tập 2: Trang 66 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính nhẩm. 

14 – 5                                     17 – 9                                     14 – 8 

15 – 8                                     16 – 7                                     18 – 9 

Trả lời:

Em thực hiện phép tính lần lượt như sau:

14 – 5 = 14 – 4 – 1 = 10 – 1 = 9                                                                 

15 – 8  = 15 – 5 – 3 = 10 – 3 = 7                                                                 

17 – 9 = 17 – 7 – 2 = 10 – 2 = 8 

16 – 7  = 16 – 6 – 1 = 10 – 1 = 9

14 – 8 = 14 – 4 – 4 = 10 – 4 = 6

18 – 9 = 18 – 8 – 1 = 10 – 1 = 9

Em ghi kết quả như sau:

14 – 5 = 9                              17 – 9 = 8                              14 – 8 = 6

15 – 8  = 7                              16 – 7  = 9                              18 – 9 = 9

Luyện tập 3: Trang 66 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Mỗi con vật che số nào?

Mẫu:

Toán lớp 2 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 65, 66 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Từ hình mẫu, em nhận thấy mỗi số bên ngoài hình tròn trừ một trong hai số gần nó sẽ được số còn lại.

15 – 6 = 9, 15 – 9 = 6

14 – 6 = 8, 14 – 8 = 6

17 – 9 = 8, 17 – 8 = 9

Tương tự như vậy, em tính số mà mỗi con vật che đi:

Con sâu vàng: 11 – 8 = 3

Con sâu xanh: 18 – 8 = 10

Con bọ rùa đỏ: 14 – 9 = 5

Con bọ rùa xanh: 16 – 9 = 7

Em điền vào hình như sau:

Toán lớp 2 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 65, 66 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 66 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính để biết mỗi bạn rùa sẽ lên toa tàu nào.

Toán lớp 2 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 65, 66 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em thực hiện phép trừ:

11 – 8 = 3; 11 – 10 = 1; 11 – 7 = 4; 11 – 9 = 2 

Vậy:

Toán lớp 2 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 65, 66 | Chân trời sáng tạo.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên