Toán lớp 2 Em giải bài toán trang 71, 72 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Em giải bài toán trang 71, 72 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Em giải bài toán trang 71, 72 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 72 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Một trang trại có 74 con bò mẹ và 24 con bò con. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con bò mẹ và bò con?

Toán lớp 2 Em giải bài toán trang 71, 72 | Chân trời sáng tạo.

Tóm tắt:

Bò mẹ: …… con

Bò con: …… con

Tất cả: …… con?

Bài giải

Số con bò mẹ và bò con có tất cả là:

…… + …… = ……. (con)

Đáp số: …… con.

Trả lời:

Có 74 con bò mẹ, 24 con bò con. Để tính xem trang trại có tất cả bao nhiêu bò mẹ và bò con, em thực hiện phép tính cộng: 74 + 24 = 98 (con).

Em trình bày như sau:

Tóm tắt:

Bò mẹ: 74 con

Bò con: 24 con

Tất cả: …… con?

Bài giải

Số con bò mẹ và bò con có tất cả là:

74 + 24 = 98 (con)

Đáp số: 98 con.

Luyện Tập 2: Trang 72 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Mỗi ngày trang trại vắt được 80 thùng sữa. Người ta bán đi 60 thùng sữa. Hỏi mỗi ngày trang trại còn lại bao nhiêu thùng sữa?

Tóm tắt:

Tất cả: …… thùng.

Bán đi: …… thùng.

Còn lại: …… thùng?

Bài giải

Số thùng sữa còn lại là:

…… ? …… = ……

Đáp số: ……

Trả lời:

Mỗi ngày trang trại vắt được 80 thùng sữa. Người ta bán đi 60 thùng sữa. Để tính số thùng sữa còn lại mỗi ngày của trang trại, em thực hiện phép tính trừ: 80 – 60 = 20 (thùng).

Em trình bày như sau:

Tóm tắt:

Tất cả: 80 thùng.

Bán đi: 60 thùng.

Còn lại: …… thùng?

Bài giải

Số thùng sữa còn lại là:

80 – 60 = 20 (thùng)

Đáp số: 20 thùng

Luyện tập 3: Trang 72 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Đàn gà có 11 con gà mái và 2 con gà trống. Hỏi số gà mái nhiều hơn số gà trống bao nhiêu con?

Tóm tắt:

…… ? ………

…… ? ………

…… ? ………

Bài giải

………………?……………

…… ? …… = ……

Đáp số: ……

Trả lời:

Đàn gà có 11 con gà mái và 2 con gà trống. Để tính xem số gà mái nhiều hơn số gà trống bao nhiêu con, em thực hiện phép tính trừ: 11 – 2 = 9 (con)

Em trình bày như sau:

Tóm tắt:

Gà mái: 11 con

Gà trống: 2 con

Gà mái hơn gà trống: …… con?

Bài giải

Gà mái hơn gà trống số con là:

11 – 2  = 9 (con)

Đáp số: 9 con.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên