Toán lớp 2 8 cộng với một số trang 42 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 8 cộng với một số trang 42 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 8 cộng với một số trang 42 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 42 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

a) 8 + 2 + 3                            b) 8 + 2 + 6                            c) 8 + 2 + 4

Trả lời:

Phép tính: 8 + 2 + 3 = 

Em thấy có 2 phép cộng nên em thực hiện lần lượt từ trái qua phải.

8 + 2 = 10

10 + 3 = 13

Vậy: 8 + 2 + 3 = 13

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

a) 8 + 2 + 3 = 13                   b) 8 + 2 + 6 = 16                   c) 8 + 2 + 4 = 14

Luyện Tập 2: Trang 42 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính nhẩm.

8 + 3                                       8 + 4                                       8 + 5

8 + 7                                       8 + 8                                       8 + 6

Trả lời:

Phép tính: 8 + 3 = 

Em thấy 8 + 2 = 10, nên em sẽ tách 3 = 2 + 1, em thực hiện phép tính: 8 + 2 + 1 =

8 + 2 = 10

10 + 1 = 11

Vậy: 8 + 3 = 11 

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:           

8 + 3 = 11                              8 + 4 = 12                              8 + 5 = 13

8 + 7 = 15                              8 + 8 = 16                              8 + 6 = 14

Luyện tập 3: Trang 42 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính để tìm trứng cho gà.

Toán lớp 2 8 cộng với một số trang 42 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em lần lượt thực hiện các phép cộng ở mỗi chú gà 

Phép tính: 9 + 8 =?

Em thực hiện như sau: 

Em thấy 9 + 1 = 10 nên em sẽ tách 8 = 1 + 7, em có phép tính: 9 + 1 + 7 = 

9 + 1 = 10

10 + 7 = 17

Vậy: 9 + 8 = 17

Em nối chú gà chứa phép tính 9 + 8 với quả trứng có kết quả là 17.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:

8 + 4 = 12; 8 + 8 = 16 ; 8 + 6 = 14; 9 + 6 = 15 ; 9 + 4 = 13

Em nối như sau:

Toán lớp 2 8 cộng với một số trang 42 | Chân trời sáng tạo.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên