Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 trang 93, 94, 95 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 trang 93, 94, 95 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 trang 93, 94, 95 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Thực hành 1: Trang 93 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Đặt tính rồi tính.

43 – 26                                                           35 – 19 

26 – 8                                                             22 – 7

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục. Sau đó, em thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái (hay lần lượt trừ các chữ số hàng đơn vị rồi trừ các chữ số hàng chục).

 Em được kết quả sau:

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 trang 93, 94, 95 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 1: Trang 94 SGK Toán lớp 2 Tập 1

a) 56 – 6 – 10                                                b) 37 – 7 – 20 

c) 85 – 5 – 12                                                d) 48 – 8 – 11 

Trả lời:

Phép tính: 56 – 6 – 10 

Tính: 56 – 6 = 50

50 – 10 = 40

Vậy 56 – 6 – 10 = 40

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

a) 56 – 6 – 10  = 40                                       b) 37 – 7 – 20 = 10

c) 85 – 5 – 12 = 68                                       d) 48 – 8 – 11 = 29 

Luyện Tập 2: Trang 94 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Số?

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 trang 93, 94, 95 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Nhìn vào bài mẫu đầu tiên em thấy 58 – 20 = 38, nên em điền 38 vào ô màu hồng.

Em lần lượt thực hiện các phép tính tiếp theo: 38 – 8 = 30;  30 – 14 = 16

Em điền vào hình như sau: 

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 trang 93, 94, 95 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 3: Trang 94 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Làm theo mẫu.

Mẫu:

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 trang 93, 94, 95 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát bài mẫu em thấy, em sẽ dùng ba số ở trên mái nhà để tạo thành các phép cộng, phép trừ đúng.

Em điền vào như sau: 

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 trang 93, 94, 95 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 95 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Số?

Mẫu:

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 trang 93, 94, 95 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát hình mẫu, em thấy số ở trên sẽ là tổng của hai số ở dưới ( 50 + 30 = 80).

Với dưa hấu, em có phép tính: 50 + ? = 60, muốn tìm được số còn trống em lấy 60 – 50 bằng 10, em điền số 10 vào chỗ còn trống.

Với thanh long, em có phép tính: 30 + 40 = ?, em biết 30 + 40 = 70, em điền số 70 vào chỗ còn trống.

Vậy em điền như sau: 

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 trang 93, 94, 95 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 5: Trang 95 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Vớt các con cá có phép tính mà hiệu bé hơn 50.

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 trang 93, 94, 95 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em lần lượt thực hiện các phép tính ở mỗi con cá.

Phép tính: 60 – 15 

Em thực hiện trừ chữ số hàng đơn vị: 0 không trừ được 5, em lấy 10 – 5 bằng 5, viết 5 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng chục). 

Trừ chữ số hàng chục: 1 thêm 1 bằng 2, 6 – 2 bằng 4, viết 4.

Vậy: 60 – 15 = 45

Em làm tương tự với phép tính ở các con cá tiếp theo và được kết quả như sau: 

60 – 15 = 45              60 – 5 = 55                71 – 26 = 45

            68 – 18 = 50              63 – 14 = 49

Vậy vớt con cá: 60 – 15, 71 – 26, 63 – 14.                       

 Luyện tập 6: Trang 95 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 trang 93, 94, 95 | Chân trời sáng tạo.

Trong bể cá có 32 con cá màu vàng.

Số cá màu xanh ít hơn số cá màu vàng là 7 con.

Hỏi bể cá có bao nhiêu con cá màu xanh?

Trả lời:

Để tính được số con cá màu xanh có trong bể cá, em lấy số con cá màu vàng là 32 con trừ đi số con cá mà cá màu xanh ít hơn cá màu vàng là 7 con. Em có phép tính: 32 – 7 = 25 (con).

Bài giải

Số cá màu xanh có trong bể cá là:

32 – 7 = 25 (con) 

Đáp số: 25 con.

Luyện tập 7: Trang 95 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Xếp hình con cá.

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 trang 93, 94, 95 | Chân trời sáng tạo.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên