Toán lớp 2 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43, 44, 45 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43, 44, 45 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43, 44, 45 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 44 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Số?

a) 7 + 4 = 7 + …… + 1                                            b) 6 + 5 = 6 + …… + 1

    7 + 7 = 7 + …… + 4                                                6 + 6 = 6 + …… + 2

Trả lời:

Phép tính: 7 + 4 = 7 + …… + 1

Em thấy 7 + 3 = 10 nên em tách 4 = 3 + 1

Em điền số 3 vào chỗ chấm

Vậy: 7 + 4 = 7 + 3 + 1

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:

a) 7 + 4 = 7 + 3 + 1                                                  b) 6 + 5 = 6 + 4 + 1

    7 + 7 = 7 + 3 + 4                                                      6 + 6 = 6 + 4 + 2

Luyện Tập 2: Trang 44 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính nhẩm.

7 + 4                           7 + 5                           6 + 6

7 + 6                           6 + 5                           7 + 7

Trả lời:

Phép tính: 7 + 4

Em thấy 7 + 3 = 10 nên em sẽ tách 4 = 3 + 1, em thực hiện phép tính: 7 + 3 + 1 =

7 + 3 = 10

10 + 1 = 11

Vậy: 7 + 4 = 11

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:

7 + 4 = 11                  7 + 5 = 12                  6 + 6 = 12

7 + 6 = 13                  6 + 5 = 11                  7 + 7 = 14

Luyện tập 3: Trang 44 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính để tìm mèo con cho mèo mẹ.

Toán lớp 2 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43, 44, 45 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em lần lượt thực hiện các phép cộng ở mỗi chú mèo mẹ.

Phép tính: 9 + 6 =

Em thấy 9 + 1 = 10 nên em tách 6 = 1 + 5, em thực hiện phép tính: 9 + 1 + 5

9 + 1 = 10

10 + 5 = 15

Vậy 9 + 6 = 15

Em nối chú mèo mẹ chứa phép tính 9 + 6 với chú mèo con có kết quả là 15.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:

6 + 5 = 11; 8 + 6 = 14; 6 + 6 = 12; 7 + 6 = 13; 8 + 8 = 16

Em nối như sau:

Toán lớp 2 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43, 44, 45 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 45 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Viết phép tính (theo mẫu).

Mẫu:

Toán lớp 2 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43, 44, 45 | Chân trời sáng tạo.

a) 

Toán lớp 2 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43, 44, 45 | Chân trời sáng tạo.

b)

Toán lớp 2 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43, 44, 45 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Với hình thứ nhất em thấy: có 7 hình tròn màu xanh và 6 hình tròn màu cam, 6 hình tròn màu cam được tách ra thành 3 + 3 = 6.

Em thực hiện phép tính: 7 + 3 + 3 = 10 + 3 = 13

Vậy 7 + 6 = 13

Em làm tương tự với các hình tiếp theo và được kết quả như sau: 

a) 

Toán lớp 2 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43, 44, 45 | Chân trời sáng tạo.

b)

Toán lớp 2 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43, 44, 45 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 5: Trang 45 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính nhẩm.

4 + 9                                       3 + 8                                       8 + 9

7 + 8                                       5 + 7                                       6 + 7

Trả lời:

Phép tính: 4 + 9 =

Em thấy 4 + 6 = 10 nên em tách 9 = 6 + 3, em thực hiện phép tính: 4 + 6 + 3 =

4 + 6 = 10

10 + 3 = 13

Vậy 4 + 9 = 13

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:

4 + 9 = 13                              3 + 8 = 11                              8 + 9 = 17

7 + 8 = 15                              5 + 7 = 12                              6 + 7 = 13

Luyện tập 6: Trang 45 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

>, = ,<

5 + 7 …… 7 + 5                                           5 + 8 …… 8 + 3

9 + 2   …… 3 + 9                                         6 + 8 …… 8 + 6

Trả lời:

5 + 7 …… 7 + 5       

5 + 7 = 12; 7 + 5 = 12; 12 = 12 nên em điền dấu =         

9 + 2 …… 3 + 9

9 + 2 = 11 ; 3 + 9 = 12; 11 < 12 nên em điền dấu <

5 + 8 = 13; 8 + 3 = 11; 13 > 11 nên em điền dấu >

6 + 8 = 14; 8 + 6 = 14 ; 14 = 14 nên em điền dấu =

Em điền như sau:

5 + 7 = 7 + 5                                                  5 + 8 > 8 + 3

9 + 2 < 3 + 9                                                  6 + 8 = 8 + 6

Luyện tập 7: Trang 45 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Hai đĩa nào có tổng số quả chuối là 12?

Toán lớp 2 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43, 44, 45 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em thấy đĩa A có 8 quả chuối, đĩa B có 6 quả chuối, đĩa C có 7 quả chuối, đĩa D có 5 quả chuối, đĩa E có 6 quả chuối, đĩa G có 4 quả chuối.

Đĩa A có 8 quả chuối, em có 8 + 4 = 12, nên em lấy đĩa A + đĩa G sẽ có 12 quả chuối.

Đĩa B có 6 quả chuối, em có 6 + 6 = 12, nên em lấy đĩa B + đĩa E sẽ có 12 quả chuối.

Đĩa C có 7 quả chuối, em có 7 + 5 = 12, nên em lấy đĩa C + đĩa D sẽ có 12 quả chuối.

Em nối như sau:

Toán lớp 2 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43, 44, 45 | Chân trời sáng tạo.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên