Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 115 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Số?

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

a) Có tất cả …… chấm tròn.

b) 

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em đếm được có tất cả 10 tấm thẻ, trong đó có 9 tấm thẻ có 10 chấm tròn và 1 tấm thẻ có 6 chấm tròn. Em có phép tính: 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 6 = 96 (chấm tròn).

Em có số ở giữa chính là tổng của hai số còn lại. 

Hình thứ nhất, em có phép tính: 96 = ? + 6, muốn tìm được số ở vị trí dấu ? em lấy 96 – 6 bằng 90, em có 96 = 90 + 6 nên em điền số 90 vào ô trống còn thiếu.

Hình thứ hai, em có phép tính: 90 + 6 = ? , em có 90 + 6 = 96 nên em điền số 96 vào ô trống còn thiếu.

Vậy em điền như sau: 

a) Có tất cả 96 chấm tròn.

b) 

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

Luyện Tập 2: Trang 115 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Đúng (Đ) hay sai (S)?

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 3: Trang 116 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Số?

a) 

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

b) 

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

c) 

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

d) 

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát quy luật ở mỗi hình em làm được như sau: 

Số ở mỗi ô tròn liền nhau là các số liên tiếp nhau, nên em điền được như sau: 

a)

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

Số ở hình tam giác trước nhỏ hơn số ở hình tam giác liền sau nó là 2 đơn vị, nên em điền được như sau: 

b)

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

Số ở hình vuông trước nhỏ hơn số ở hình vuông liền sau nó là 5 đơn vị, nên em điền được như sau: 

c)

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

d) Số ở hình chữ nhật trước nhỏ hơn số ở hình chữ nhật liền sau nó là 10 đơn vị, nên em điền được như sau: 

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 116 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Hình cuối cùng có bao nhiêu con kiến?

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em đếm được số lượng kiến ở mỗi hình lần lượt là 2, 5, 8, 11,… em thấy các số này hơn kém nhau 3 đơn vị. Nên: Mỗi hình sẽ tăng thêm 3 con kiến. Muốn tìm hình cuối có bao nhiêu con kiến, em lấy số con kiến ở hình 1 là 2 con cộng với số kiến tăng lên ở mỗi hình là 3 con kiến. Em có phép tính: 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 17 con kiến. Em trả lời như sau: 

Mỗi hình sẽ tăng thêm 3 con kiến. Vậy hình cuối cùng có:

2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 17 con kiến.

Luyện tập 5: Trang 117 SGK Toán lớp 2 Tập 1

(>, =, <)

34 …… 30                            51 …… 28                            70 + 4 …… 74

9 …… 22                               75 …… 57                             9 + 5 …… 5 + 9

Trả lời:

34 > 30                                   51 > 28                                   70 + 4 = 74

9 < 22                                     75 > 57                                   9 + 5 = 5 + 9

Luyện tập 6: Trang 117 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Nhìn vào hình ảnh, em có kết quả như sau: 

Số 81 lớn nhất, số 8 là bé nhất.

Luyện tập 7: Trang 117 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Đổi chỗ hai chiếc lá để các số được sắp xếp theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

b) Từ lớn đến bé.

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Nhìn vào số ở mỗi chiếc lá và sắp xếp các số từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé, em được kết quả như sau: 

a)

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

b) 

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 8: Trang 118 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Tìm nhà cho chim (mỗi con chim ở một nhà).

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Số liền sau của số 70 là số 71, nên số nhà của chim xanh lá là số 70 ở vị trí ngôi nhà màu vàng. 

Số liền trước của số 20 là số 19, nên số nhà của chim đỏ là số 19 ở vị trí ngôi nhà màu xanh lá.

Em còn hai ngôi nhà màu xanh dương ở số nhà 35 và ngôi nhà màu hồng ở số nhà 55. Số nhà của chim hồng bé hơn số nhà của chim xanh dương ( 35 < 55 ), nên số nhà của chim hồng là 35 ở vị trí ngôi nhà màu xanh dương và chim xanh dương có số nhà là 55 ở vị trí ngôi nhà màu hồng. 

Em nối như sau: 

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 9: Trang 118 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Có bao nhiêu quả trứng chim?

Ước lượng: Có khoảng …… quả.                          Đếm: Có ……. Quả

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Ước lượng: Có khoảng 80 quả.                              Đếm: Có 73 Quả

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên