Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Thực hành 1: Trang 46 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Học sinh tự thực hành với nhau.

Luyện tập 1: Trang 47 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Tính nhẩm.

8 + 3                                       9 + 5                                       4 + 9

4 + 7                                       6 + 7                                       5 + 8

Trả lời:

Phép tính 8 + 3 = 

Em thấy 8 + 2 = 10, nên em tách 3 = 2 + 1, em thực hiện phép tính: 8 + 2 + 1 =

8 + 2 = 10

10 + 1 = 11

Vậy 8 + 3 = 11

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:

8 + 3 = 11                              9 + 5 = 14                              4 + 9 = 13

4 + 7 = 11                              6 + 7 = 13                              5 + 8 = 13

Luyện Tập 2: Trang 47 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

a) Có tất cả bao nhiêu con chim non?

Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 | Chân trời sáng tạo.

b) Tính:

3 + 7 + 6                                                        6 + 5 + 4

7 + 4 + 5                                                        2 + 6 + 9 

Trả lời:

a) Em lần lượt đếm số con chim non ở mỗi tổ và được phép tính sau: 8 + 4 + 3

Em thực hiện phép tính: 8 + 4 + 3 = 

Em lần lượt thực hiện phép tính từ trái qua phải 

8 + 4 = 12

12 + 3 = 15

Vậy: 8 + 4 + 3 = 15

Em điền vào như sau: 

Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 | Chân trời sáng tạo.

b)

Phép tính:  3 + 7 + 6 =

Em lần lượt thực hiện phép tính từ trái qua phải 

3 + 7 = 10

10 + 6 = 16

Vậy 3 + 7 + 6 = 16

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

3 + 7 + 6 = 16                                               6 + 5 + 4 = 15

7 + 4 + 5 = 16                                               2 + 6 + 9 = 17

Luyện tập 3: Trang 47 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Mỗi con vật che số nào?

Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Nhìn vào hình mẫu em thấy số mà con vật che sẽ là tổng của 2 số ở trong liền kề với nhau.

Ở vị trí của chú bướm sẽ là tổng của 5 + 7, em có 5 + 7 = 12. 

Vậy chú bướm đã che số 12, em viết số 12 vào vị trí của chú bướm.

Em làm tương tự với vị trí của các con vật tiếp theo và được kết quả như sau: 

Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 47 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Số?

7 + …… = 11                                                …… + 3 = 12

6 + …… = 13                                                …… + 8 = 16

Trả lời:

Phép tính: 7 + …… = 11     

Em có: 7 + 4 = 11

Em điền vào chỗ chấm là 4

Vậy 7 + 4 = 11

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:

7 + 4 = 11                                                      9 + 3 = 12

6 + 7 = 13                                                      8 + 8 = 16

Luyện tập 5: Trang 48 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

>, =, <

7 + 9 …… 17                                    3 + 8 …… 10                                    5 + 7 …… 12

Trả lời:

7 + 9 …… 17

Em thực hiện phép cộng: 7 + 9 = 

7 + 3 = 10 nên em tách 9 = 3 + 6 

Em thực hiện phép cộng 7 + 3 + 6 = 10 + 6 = 16

Vậy 7 + 9 = 16

Em thấy 16 < 17  nên em điền như sau: 7 + 9 < 17         

Em làm tương tự với các bài tiếp theo và được kết quả như sau:

7 + 9 < 17                                          3 + 8 > 10                                          5 + 7 = 12

Luyện tập 6: Trang 48 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Thay bọ rùa bằng những số thích hợp trong hình tròn.

Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 | Chân trời sáng tạo.

Em thấy cả 2 vế đều có số 7, để vế bên trái nhỏ hơn vế bên phải thì số ở bọ rùa phải nhỏ hơn số 2, nên em chọn số 1. 

Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 | Chân trời sáng tạo.

Tính vế phải có: 8 + 3 = 11

Vế trái có: 9 + 1 = 10 < 11 không phù hợp

                 9 + 2 = 11 = 11 không phù hợp

Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 7: Trang 48 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Đổi chỗ hai tấm bìa để các tổng được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em lần lượt thực hiện phép cộng ở mỗi tấm bìa, em có: 

9 + 7 = 16

9 + 6 = 15

9 + 5 = 14

9 + 8 = 17

Để các tổng được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn em sẽ đổi chỗ hai tầm bìa có chứa phép tính 9 + 5 và 9 + 7.

Vậy em được kết quả như sau: 

Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 8: Trang 48 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Thuyền nào đậu sai bến?

Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em thấy ở hình a sẽ là các thuyền có chứa các phép tính có tổng bằng 13 đậu

Em lần lượt thực hiện các phép cộng ở mỗi thuyền, em có:

8 + 5 = 13 ;      6 + 7 = 13 ;       8 + 6 = 14 ;         4 + 9 = 13

Vậy thuyền C có chứa phép tính 8 + 6 đã đậu sai bến.

Em làm tương tự với bến còn lại và được kết quả như sau:

a) 8 + 6 = 14: thuyền C đậu sai bến.

b) 5 + 8 = 13: thuyền I đậu sai bến.

Luyện tập 9: Trang 49 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Sên Hồng và Sên Xanh bò từ nhà mình đến nhà bạn Bọ Rùa.

a) Dùng thước thẳng đo để biết quãng đường mỗi bạn sên phải bò.

b) So sánh độ dài quãng đường mỗi bạn sên phải bò với 1 dm.

Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

a) Em dùng thước đo quãng đường 2 bạn đi được.

b) Dùng kết quả ở phần a so sánh với 1 dm.

Luyện tập 10: Trang 49 SGK Toán lớp 2 Tập 1 

Có 4 bạn kiến chơi ngoài sân và 7 bạn kiến ở trong nhà. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn kiến?

Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Để biết có tất cả bao nhiêu bạn kiến, em thực hiện phép cộng: lấy số bạn kiến chơi ngoài sân (4 bạn) + số bạn kiến ở trong nhà (7 bạn). Em có phép tính: 4 + 7 = 11 (bạn)

Em điền như sau: 

Toán lớp 2 Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời: Có tất cả 11 bạn kiến

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên