Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Thực hành 1 trang 13 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Gọi tên các thành phần của phép tính.

Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

• Đối với phép tính: 14 + 75 = 89, ta có

14 và 75 là các số hạng; 89 là tổng.

• Đối với phép tính: Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 | Chân trời sáng tạo., ta có

5 và 32 là các số hạng; 37 là tổng. 

Thực hành 2 trang 14 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính tổng của các số.

Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 | Chân trời sáng tạo.

a) 4 và 5                                 

b) 30 và 10                            

c) 52, 41 và 6

Trả lời:

Em có thể đặt tính theo hàng ngang hoặc theo hàng dọc và tính được kết quả như sau:

a) 4 + 5 = 9                            

b) 30 + 10 = 40                     

c) 52 + 41 + 6 = 93 + 6 = 99

Luyện tập 1 trang 14 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đặt tính rồi tính tổng.

a) Các số hạng là 43 và 25.

b) Các số hạng là 55 và 13.

c) Các số hạng là 7 và 61.

 Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau: chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục. Sau đó, em lần lượt cộng từ phải sang trái (cộng lần lượt các chữ số hàng đơn vị, rồi cộng các chữ số hàng chục)

Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 | Chân trời sáng tạo.

Luyện Tập 2 trang 14 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát hình, em nhận thấy:

a) Số ghi ở viên gạch phía trên bằng tổng hai số ở hai viên gạch hàng dưới. (4 = 3 + 1; 5 = 1 + 4)

Số ghi ở viên gạch màu tím là: 4 + 5 = 9

b) Tương tự câu a, em tìm các số còn thiếu trong mỗi viên gạch

Em ghi kết quả như sau:

Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 3 trang 14 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

Biết ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 10.

Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát hình, em nhận thấy:

Ba số trong hàng hay cột đều có tổng bằng 10.

Em tìm được các số điền vào dấu ? theo thứ thứ tự từ trái sang phải.

Hàng ngang 2 + 5 + ? = 10, em tìm được số hạng trong dấu ? là 3.

Hàng dọc: 3 + 4 + ? = 10, em tìm được số hạng trong dấu ? là 3.

Hàng ngang 3 + 7 + ? = 10, em tìm được số hạng trong dấu ? là 0.

Hàng ngang 1 + 8 + ? = 10, em tìm được số hạng trong dấu ? là 1.

Hàng dọc 1 + ? + 6 = 10, em tìm được số hạng trong dấu ? là 3.

Hàng ngang 6 + ? + 4 = 10, em tìm được số hạng trong dấu ? là 0.

Em điền như sau:

Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4 trang 15 SGK Toán lớp 2 Tập 1: 

Mỗi con vật che số nào?

Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời

Quan sát hình mẫu, em thấy :

50 + 20 = 70,    20 + 40 = 60,  40 + 50 = 90

+ Mỗi số hạng trên vòng tròn bằng tổng hai số hạng phía trong vòng tròn liền kề với nó. 

+ Em tìm được số bị che bởi từng con vật như sau:

Hình 2

Con sóc: 30 + 41 = 71.

Con thỏ: 41 + 56 = 97.

Con nhím: 30 + 56 = 86.

Hình 3

Con gấu trúc: 25 + 12 = 37.

Con sư tử: 12 + 30 = 42.

Con voi: 25 + 30 = 55.

Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 5 trang 15 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Quan sát tranh.

a) Số?

Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 | Chân trời sáng tạo.

b) Viết hai phép tính cộng theo tranh.

Trả lời:

a) Có 3 quả cam, 2 quả thanh long

Có tất cả 5 quả cả hai loại.

Em điền như sau:

Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 | Chân trời sáng tạo.

b) 3 + 2 = 5

    2 + 3 = 5

Vui học trang 15 SGK Toán lớp 2 Tập 1: 

Nhận xét vị trí các số hạng.

Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Vị trí các số hạng được hoán đổi cho nhau nhưng kết quả tổng không thay đổi.

Luyện tập 6 trang 16 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số? (Theo mẫu)

Số hạng

17

22

20

80

28

0

Số hạng

22

17

80

20

0

28

Tổng

39


Trả lời:

Em thực hiện phép cộng theo từng cột, kết quả điền vào bảng như sau:

Số hạng

17

22

20

80

28

0

Số hạng

22

17

80

20

0

28

Tổng

39

39

100

100

28

28

Luyện tập 7 trang 16 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tìm trứng gà cho mẹ.

Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời: 

Em thực hiện phép tính cộng trong từng quả trứng, được kết quả như sau:

2 + 6 = 8; 3 + 6 = 9; 1 + 5 = 6 ; 4 + 4 = 8; 8 + 1 = 9; 0 + 6 = 6

Em nối như sau:

Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 | Chân trời sáng tạo.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên