Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Thực hành 1 trang 24 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng.

Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Đoạn thẳng MN

Đoạn thẳng CD

Đoạn thẳng DP

Đoạn thẳng KH

Điểm E, điểm T

Thực hành 2 trang 24 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát hình, em thấy độ dài đoạn thẳng DE là 4 – 1 = 3 cm. Vậy em điền như sau:

Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 | Chân trời sáng tạo.

Thực hành 3 trang 24 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Dùng thước đo độ dài các đoạn thẳng.

Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 | Chân trời sáng tạo.

Đoạn thẳng AB dài …… cm.

Đoạn thẳng BC dài …… cm.

Đoạn thẳng AC dài …… cm.

Trả lời:

Em đo độ dài từng đoạn thẳng theo các bước sau:

Đặt thước kẻ dọc theo đoạn thẳng, một đầu của đoạn thẳng trùng với số 0 ghi trên thước. Đầu kia trùng với vạch số mấy thì đó là độ dài của đoạn thẳng vừa đo.

Em ghi kết quả vào chỗ chấm như sau:

Đoạn thẳng AB dài 7 cm.

Đoạn thẳng BC dài 3 cm.

Đoạn thẳng AC dài 10 cm.

Thực hành 4 trang 25 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Dùng thước thẳng vẽ một đoạn thẳng.

Mẫu: Vẽ đoạn thẳng dài 4 cm.

Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 | Chân trời sáng tạo.

Em hãy vẽ một đoạn thẳng có độ dài 10cm rồi đặt tên cho đoạn thẳng đó.

Trả lời:

Em thực hiện vẽ đoạn thẳng có độ dài 10 cm theo các bước như sau:

Bước 1: Vẽ hai điểm cách nhau 10 cm.

Bước 2: Nối hai điểm.

Học sinh tự thực hành.

Luyện tập 1 trang 25 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng

Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 | Chân trời sáng tạo.

…… đoạn thẳng                 …… đoạn thẳng                    ……đoạn thẳng

Trả lời:

Hình vẽ thứ nhất gồm 4 đoạn thẳng là đoạn thẳng AB, BC, CD, AD.

Hình vẽ thứ hai gồm 3 đoạn thẳng là MN, ML, LN.

Hình vẽ thứ ba gồm 6 đoạn thẳn là OS, OT, ST, TV, VR, SR.

Em điền kết quả như sau: 

Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 | Chân trời sáng tạo.

       4 đoạn thẳng                  3 đoạn thẳng                          6 đoạn thẳng

Luyện Tập 2 trang 25 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Hai chú sên ở cách nhau 10 cm đang bò về phía nhau. Sên Xanh đã bò được 5 cm, Sên Vàng đã bò được 3 cm.

a) Vẽ đoạn thẳng AC dài 10cm.

b) Trên đoạn thẳng AC, xác định vị trí mỗi chú sên sau khi bò được 5 cm và 3 cm.

c) Đo để biết được rằng hai chú sên cách nhau bao nhiêu xăng-ti-mét.

Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

a) Em vẽ đoạn thẳng AC dài 10 cm: Vẽ hai điểm A và C cách nhau 10 cm, sau đó nối hai điểm A và C. Em vẽ được đoạn thẳng AC dài 10 cm.

b) Xác định vị trí của chú sên bò từ điểm A:

Chú sên bò từ điểm A bò được 5 cm.

Em dùng thước đo độ dài, vẽ một điểm cách điểm A một khoảng 5 cm. Đó là vị trí của chú sên bò từ điểm A sau khi bò được 5 cm.

Em dùng thước đo độ dài, vẽ một điểm cách điểm C một khoảng 3 cm. Đó là vị trí của chú sên bò từ điểm C sau khi bò được 3 cm.

Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 | Chân trời sáng tạo.

c) Dùng thước đo độ dài, đặt vị trí vạch số 0 trên thước trùng với điểm chú sên 5 cm từ điểm A, đầu còn lại là vị trí chú sên bò 3 cm từ điểm C. Em đọc số ghi trên thước.

Kết quả như sau:

Hai chú sên cách nhau 2 cm.

Trò chơi trang 26 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Các bạn đi đâu?

Mỗi học sinh dùng một vật nhỏ (cúc áo,…) di chuyển theo hiệu lệnh của người hướng dẫn (giáo viên hoặc học sinh).

Ví dụ: bạn Kiên đi đâu?

Người hướng dẫn: Xuống dưới 5 cm, sang trái 2 cm, xuống dưới 2 cm, sang phải 4 cm, xuống dưới 7 cm, sang trái 5 cm.

Cả lớp: Bắt được con sâu!

Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 | Chân trời sáng tạo.

Khám phá trang 27 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Em có biết hoa sen, gương sen, hạt sen không?

Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 | Chân trời sáng tạo.

Gương sen này có bao nhiêu hạt sen?

Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 | Chân trời sáng tạo.

Đếm: Có ……… hạt sen

Trả lời:

Gương sen này có 23 hạt sen (đếm).

Hoạt động thực tế trang 27 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tìm các hình ảnh đoạn thẳng ở nhà em.

Trả lời: 

Có nhiều hình ảnh đoạn thẳng ở nhà em, chẳng hạn

- Chiếc đũa 

- Chân bàn

- Ống nước…

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên