Toán lớp 2 Ôn tập hình học và đo lường trang 125, 126 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Ôn tập hình học và đo lường trang 125, 126 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập hình học và đo lường trang 125, 126 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 125 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Số?

1 dm = …. cm                                               10 cm = …. dm

3 dm = … cm                                                40 cm = … dm

Trả lời: 

Em thực hiện đổi đơn vị và được kết quả như sau: 

1 dm = 10 cm                                                10 cm = 1 dm

3 dm = 30 cm                                                40 cm = 4 dm

Luyện Tập 2: Trang 125 SGK Toán lớp 2 Tập 1

cm hay dm?

a) Một đốt ngón tay của em dài 1 ……

b) Một gang tay của mẹ dài 2 ……

c) Em của bạn Lan cao 10 ……

d) Cây bút chì của em dài 10 ……

Trả lời:

a) Một đốt ngón tay của em dài 1 cm.

b) Một gang tay của mẹ dài 2 dm.

c) Em của bạn Lan cao 10 dm.

d) Cây bút chì của em dài 10 cm.

 Luyện tập 3: Trang 125 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Quan sát hình vẽ bên.

Toán lớp 2 Ôn tập hình học và đo lường trang 125, 126 | Chân trời sáng tạo.

a) Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng.

b) Đọc tên ba điểm thẳng hàng.

Trả lời:

Quan sát hình vẽ và em được kết quả như sau: 

a) Điểm: A, B, C, D

Đoạn thẳng: AB, AD, AC, BD, CD, BC.

b) Ba điểm thẳng hàng:   B, C, D  

Luyện tập 4: Trang 125 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Quan sát hình vẽ

Toán lớp 2 Ôn tập hình học và đo lường trang 125, 126 | Chân trời sáng tạo.

a) Đường thẳng, đường cong hay đường gấp khúc?

Đường màu đỏ là ……

Đường màu xanh dương là ……

Đường màu xanh lá cây là ……

b) Đo rồi tính độ dài đường gấp khúc.

… cm + … cm + … cm = … cm

Trả lời:

Quan sát hình vẽ, em điền được như sau:

a)

Đường màu đỏ là đường gấp khúc.

Đường màu xanh dương là đường cong.

Đường màu xanh lá cây là đường thẳng.

b) (Em đo theo thước và hình ở trên máy em).

4 cm + 5 cm + 4 cm = 13 cm

Thử thách: Trang 125 SGK Toán lớp 2 Tập 1

 Hai hình nào ghép lại được một khối lập phương?

Toán lớp 2 Ôn tập hình học và đo lường trang 125, 126 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Hình A với hình B ghép với nhau ra khối lập phương.

 Luyện tập 5: Trang 126 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Xem lịch rồi cho biết:

Toán lớp 2 Ôn tập hình học và đo lường trang 125, 126 | Chân trời sáng tạo.

a) Tháng 10 có bao nhiêu ngày?

Có mấy ngày chủ nhật? Đó là những ngày nào?

Ngày 20 tháng 10 là thứ mấy?

b) Tháng 11 có bao nhiêu ngày?

Có mấy ngày chủ nhật? Đó là những ngày nào?

Ngày 20 tháng 11 là thứ mấy?

Toán lớp 2 Ôn tập hình học và đo lường trang 125, 126 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát tờ lịch và em được kết quả như sau: 

a) Tháng 10 có 31 ngày.

Tháng 10 có 5 ngày chủ nhật đó là ngày: 3, 10, 17, 24, 31.

Ngày 20 tháng 10 là thứ tư.

b) Tháng 11 có 30 ngày.

Tháng 11 có 4 ngày chủ nhật đó là ngày: 7, 14, 21, 28.

Ngày 20 tháng 11 là thứ bảy.

Luyện tập 6: Trang 126 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Số?

a)

Toán lớp 2 Ôn tập hình học và đo lường trang 125, 126 | Chân trời sáng tạo.

Ngày … tháng …, chúng em đi tặng hoa các chú bộ đội.

b) 

Toán lớp 2 Ôn tập hình học và đo lường trang 125, 126 | Chân trời sáng tạo.

Xe khởi hành lúc …… giờ.                    Chúng em tặng hoa các chú bộ đội lúc …… giờ.

Trả lời:

a) Ngày 22 tháng 12, chúng em đi tặng hoa các chú bộ đội.

b) Xe khởi hành lúc 7 giờ.                           Chúng em tặng hoa các chú bộ đội lúc 9 giờ.

Hoạt động thực tế: Trang 126 SGK Toán lớp 2 Tập 1

Em hãy ghi nhận những ngày đáng nhớ của em và của những người thân trong gia đình em.

Ngày , tháng

Sự kiện đáng nhớQuảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên