Back away là gìNghĩa từ Back away

Ý nghĩa của Back away là:

  • Lùi lại, rút lui (vì sợ hãi, không thích, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Back away:

 
- The crowd BACKED AWAY when the man pulled a knife.
Đám đông lùi lại khi người đàn ông rút con dao ra.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Back away trên, động từ Back còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp