Back into là gìNghĩa từ Back into

Ý nghĩa của Back into là:

  • Vào khu vực đỗ xe bằng số lùi

Ví dụ minh họa cụm động từ Back into:

 
- He prefers to BACK his car INTO the garage.
Anh ta thích lùi xe vào bãi đỗ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Back into trên, động từ Back còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp