Back off là gìNghĩa từ Back off

Ý nghĩa của Back off là:

  • Lùi, lùi lại

Ví dụ minh họa cụm động từ Back off:

 
- The police told the protesters to BACK OFF.
Cảnh sát bảo người biểu tình lùi lại.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Back off trên, động từ Back còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp