Break for là gìNghĩa từ Break for

Ý nghĩa của Break for là:

  • Chạy, di chuyển về một địa điểm (đặc biệt khi bạn đang cố gắng trốn thoát)

Ví dụ minh họa cụm động từ Break for:

 
- She had to hold him back as he tried to BREAK FOR the door.
Cô ta phải bảo cậu ấy lùi lại khi cậu ấy cố gắng chạy về phía chiếc cửa.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Break for trên, động từ Break còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp