Break out of là gìNghĩa từ Break out of

Ý nghĩa của Break out of là:

  • Trốn thoát, thoát khỏi, ...

Ví dụ minh họa cụm động từ Break out of:

 
- Three dangerous Category A prisoners BROKE OUT OF Wandsworth Prison last
night.
Ba tên tù nguy hiểm hạng A đã trốn thoát khỏi nhà tù Wandsworth Prison tối
qua.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Break out of trên, động từ Break còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp