Break out là gìNghĩa từ Break out

Ý nghĩa của Break out là:

  • Nổ ra, bùng nổ (chiến tranh, xung đột, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Break out:

 
- They're worried that war will BREAK OUT.
Họ lo ngại rằng chiến tranh sẽ bùng nổ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Break out trên, động từ Break còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp