Break out in là gìNghĩa từ Break out in

Ý nghĩa của Break out in là:

  • Nổi mụn, sùi đỏ lên (mặt, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Break out in:

 
- The measles caused me to BREAK OUT IN a rash.
Bệnh sởi làm tôi nổi các mụn đỏ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Break out in trên, động từ Break còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp