Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần câu hỏi

Câu 1: Ankan có những loại đồng phân nào?

Quảng cáo

A. Đồng phân nhóm chức.

B. Đồng phân cấu tạo.

C. Đồng phân vị trí nhóm chức.

D. Có cả 3 loại đồng phân trên.

Câu 2: Clo hoá một ankan thu được một dẫn xuất monoclorua có tỉ khối hơi so với H2 là 39,25. CTPT của ankan là:

A. C2H6.      B. C3H8.

C. C4H10.      D. C5H12.

Câu 3: Chia hỗn hợp gồm C3H6, C2H4 và C2H2 thành hai phần đều nhau:

- Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 22,4 lít khí CO2 (ở đktc).

- Phần 2: Đem hiđro hóa hoàn toàn sau đó mang đốt cháy thì thể tích khí CO2 (ở đktc) thu được là

A. 11,2l.      B. 22,4l.

C. 33,6l.      D. 44,8l.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Cho dãy chuyển hóa sau: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2) Tên gọi của X và Z lần lượt là:

A. axetilen và ancol etylic.

B. axetilen và etilenglicol.

C. etan và etanal.

D. etilen và ancol etylic.

Câu 5: Hiđrat hóa hỗn hợp 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là

A. 2 – metylpropen và but – 2 – en.

B. propilen và but – 2 – en.

C. etilen và but – 2 – en.

D. etilen và but – 1 – en.

Câu 6: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là

A. 10,2 gam.      B. 9,48 gam.

C. 8,4 gam.      D. 9,3 gam.

Câu 7: Cho 4,05 gam but – 1 – in tác dụng hoàn toàn với dd AgNO3/ NH3 (dư) thu được kết tủa có khối lượng là:

A. 6,04 gam.      B. 20,1 gam.

C. 12,075 gam.      D. 10,05 gam.

Quảng cáo

Câu 8: Cho dãy các chất: etilen; isopren; xiclohexan, axetilen, butan. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là:

A. 2.      B. 3.

C. 4.      D. 5.

Câu 9: Để làm sạch etan có lẫn etilen ta có thể cho hỗn hợp đi qua lượng dư dung dịch nào sau đây?

A. NaOH.

B. KMnO4.

C. AgNO3 / NH3.

D. Cả A, B, và C.

Câu 10: Chất tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. etan.      B. metan.

C. eten.      D. benzen.

II.Đáp án & Thang điểm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A B B B A C
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A B C B B C

Câu 1:

- Ankan chỉ có đồng phân cấu tạo.

- Chọn đáp án B.

Câu 2:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2)

Mdẫn xuất halogen = 39,25.2 = 78,5 → 14n + 36,5 = 78,5 → n = 3.

- Vậy ankan là C3H8.

- Chọn đáp án B.

Câu 3:

- Đem hiđro hóa hỗn hợp không làm thay đổi thành phần C có trong hỗn hợp.

- Vậy khí CO2 thu được ở phần 2 bằng lượng khí thu được ở phẩn 1 và bằng 22,4 lít.

- Chọn đáp án B.

Câu 4:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2)

- Chọn đáp án A.

Câu 5:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2)

- Chọn đáp án C.

Câu 6:

- Đặt CTTQ của X là    Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2)

- Có    Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2)

- Suy ra:    Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2)

- Bảo toàn nguyên tố C => Số mol CO2 = 0,15 (mol); bảo toàn nguyên tố H => Số mol H2O = 0,16 (mol)

- Vậy tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là: 0,15.44 + 0,16.18 = 9,48 gam.

- Chọn đáp án B.

Câu 7:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2)

- Khối lượng kết tủa = 0,075. 161 = 12,075 (gam).

- Chọn đáp án C.

Câu 8:

- Ba chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là etilen; isopren; axetilen.

- Chọn đáp án B.

Câu 9:

- KMnO4 phản ứng với etilen còn etan không phản ứng.

- Chọn đáp án B.

Câu 10:

- Eten (C2H4) là anken nên tham gia phản ứng trùng hợp.

- Chọn đáp án C.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa