Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Ankan X có công thức phân tử C5H12, khi tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X là

Quảng cáo

A. pentan.

B. iso pentan.

C. neo pentan.

D. 2,2 – đimetylpropan.

Câu 2: Hỗn hợp nào sau đây làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường?

A. Metan và etan.

B. Xiclobutan và xiclopropan.

C. Metan và benzen.

D. Etilen và axetilen.

Câu 3: Cho dãy chuyển hóa sau: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2) Các chất X và Y lần lượt là:

A. etilen và axetilen.

B. axetilen và etilen.

C. etan và eten.

D. metan và axetilen.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Trong các nhận xét sau:

(1). Dùng phản ứng cháy phân biệt ankan và ankin một cách dễ dàng.

(2). Các anken, ankin ở trạng thái lỏng không tham gia phản ứng cháy.

(3). Đốt cháy anken thu được nCO2 > nH2O .

(4). Đốt cháy ankađien hoặc ankin đều thu được nCO2 > nH2O .

- Số nhận xét đúng là:

A. 1.      B. 2.

C. 3.      D.4.

Câu 5: Trong các chất: axetilen; anlen; metan; isopren; xiclobutan và butan, số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là:

A. 4.      B. 5.

C. 2.      D. 4.

Câu 6: Trong số các ankin có công thức phân tử là C5H8 có mấy chất có thể tác dụng được với dung dịch AgNO3/ NH3?

A. 1 chất.      B. 2 chất.

C. 3 chất.      D. 4 chất.

II. Phần tự luận

Câu 1: Dùng CTCT thu gọn viết các phương trình phản ứng trong các trường hợp sau:

a/ Cho propan + Cl2 (as, tỉ lệ 1:1, spc)

b/ Điều chế axetilen trong PTN

c/ Sục khí etilen vào dd thuốc tím

d/ Cho buta - 1,3 - đien + Br2

Quảng cáo

Câu 2: Cho 4 gam một ankin tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 14,7 gam kết tủa. Công thức phân tử của ankin là?

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 10ml hiđrocacbon X cần vừa đủ 60ml khí oxi, sau phản ứng thu được 40ml khí cacbonic. Biết X làm mất màu dung dịch brom và có mạch cacbon phân nhánh. CTCT của X là?

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/A B D B A D B

Câu 1:

- Tên của X là isopentan ((CH3)2 – CH – CH2 – CH3).

- Chọn đáp án B.

Câu 2:

- Etilen và axetilen là anken và ankin nên làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.

- Chọn đáp án D.

Câu 3:

- Chọn đáp án B.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

Câu 4:

- Nhận xét đúng là (4). Đốt cháy ankađien hoặc ankin đều thu được nCO2 > nH2O

- Chọn đáp án A.

Câu 5:

- Có 4 chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là: axetilen; anlen; isopren ; xiclobutan.

- Chọn đáp án D.

Câu 6:

- Chỉ có 2 ankin có liên kết ba ở đầu mạch mới tác dụng với AgNO3/ NH3 đó là pent – 1 – in và 3 – metylbut – 1 – in.

- Chọn đáp án B.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, thiếu cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PTHH.

a/

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

b/

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

c/

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

d/

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

Câu 2:

- Trường hợp 1: Xét ankin là C2H2.

   + Tính được:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

   + Vậy ankin khác C2H2.

- Trường hợp 2: Xét ankin khác C2H2 đặt ankin là CnH2n - 2 vậy kết tủa là CnH2n-3Ag.

   + Có:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

   + Giải PT được n = 3. Vậy ankin là C3H4.

Câu 3:

- Đặt X có dạng: CxHy. Ta có: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

- Bảo toàn nguyên tố O có:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

- Vậy X là C4H8.

- X có mạch C phân nhánh vậy CTCT của X là:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa