Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần câu hỏi

Câu 1: Chất có công thức cấu tạo: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4) có tên là :

Quảng cáo

A. 2,2 – đimetylpentan.

B. 2,3 – đimetylpentan.

C. 2,2,3 – trimetylpentan.

D. 2,2,3 – trimetylbutan.

Câu 2: Cho hỗn hợp X gồm các chất sau: butan, but – 1 – en, cacbon đioxit, metylpropan. Chất nào trong hỗn hợp làm mất màu dung dịch brom?

A. Butan.

B. But – 1 – en.

C. Cacbon đioxit.

D. Metylpropan.

Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng sau: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4) Chất X có thể có CTPT là:

A. C2H4.      B. C2H6.

C. C2H3Cl.      D. C2H2Cl2.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Đáp án nào sau đây là đúng về tính chất vật lý của hiđrocacbon?

A. Tất cả các hiđrocacbon đều ở trạng thái khí.

B. Ankan, anken và ankin đều không tan trong nước.

C. Các ankin có nhiệt độ sôi thấp hơn các anken tương ứng.

D. Ankin nặng hơn nước.

Câu 5: Hóa chất thường được dùng để điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm là:

A. canxi cacbua.

B. metan.

C. natri axetat.

D. nhôm cacbua.

Câu 6: Đốt cháy chất nào sau đây cho nCO2 < nH2O?

A. CH4.      B. C2H4.

C. C3H4.      D. C4H4.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình I đựng P2O5 dư và bình II đựng dung dịch KOH dư thấy bình I tăng 2,07g, bình II tăng 3,08g. Số mol ankan có trong hỗn hợp là:

A. 0,06 mol.      B. 0,09 mol.

C. 0,03 mol.      D. 0,045 mol.

Câu 8: Cho 3,36 lít hỗn hợp gồm etan và etilen (ở đktc) đi chậm qua dung dịch brom dư. Sau khi phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 0,05 và 0,1.      B. 0,1 và 0,05.

C. 0,12 và 0,03.      D. 0,03 và 0,12.

Quảng cáo

Câu 9: Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Tất cả các ankin đều tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/ NH3.

B. Tất cả các ankin có liên kết ba ở đầu mạch đều phản ứng với dd AgNO3/ NH3 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol.

C. Các ankin có liên kết ba ở đầu mạch đều tham gia phản ứng tráng bạc.

D. Axetilen dễ cho phản ứng thế hơn etilen.

Câu 10: Câu 10: Hỗn hợp X gồm axetilen: 0,1 mol và vinylaxetilen 0,05 mol tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được khối lượng kết tủa là

A. 24 gam.      B. 15,9 gam.

C. 39,9 gam.      D. 31,95 gam.

II.Đáp án & Thang điểm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A B B C B A
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A A D A D D

Câu 1:

- Chọn đáp án B. 2,3 – đimetylpentan.

Câu 2:

- But – 1 – en là anken nên có thể làm mất màu dung dịch brom.

- Chọn đáp án B.

Câu 3:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

- Chọn đáp án C.

Câu 4:

- Ankan; anken; ankin là các hợp chất cộng hóa trị không cực do đó không tan trong nước (dung môi phân cực).

- Chọn đáp án B.

Câu 5:

- Trong phòng thí nghiệm axetilen được điều chế bằng cách cho canxi cacbua tác dụng với nước.

- Chọn đáp án A.

Câu 6:

   CH4 là ankan, khi đốt cháy sẽ thu được: nCO2 < nH2O.

- Chọn đáp án A.

Câu 7:

- Chọn đáp án D.

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

Câu 8:

- Gọi số mol etan là x ; số mol etilen là y. Ta có hệ phương trình :

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

- Chọn đáp án A.

Câu 9:

- Axetilen dễ cho phản ứng thế hơn etilen do nguyên tử H bên cạnh liên kết ba trong phân tử axetilen linh động hơn nguyên tử hiđro bên cạnh liên kết đôi trong phân tử etilen.

- Chọn đáp án D.

Câu 10:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

- Khối lượng kết tủa = 0,1 . 240 + 0,05.159 = 31,95 gam.

- Chọn đáp án D.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa