Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần câu hỏi

Câu 1: Cho ankan A có tên gọi: 3 – etyl – 2,4 – đimetylhexan. CTPT của A là:

Quảng cáo

A. C11H24.      B. C9H20.

C. C8H18.      D. C10H22.

Câu 2: Cracking m gam n - butan thu được hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị cracking. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2. Giá trị của m là

A. 5,8.      B. 11,6.

C. 2,6.      D. 23,2.

Câu 3: Dãy các chất nào sau đây đều tham gia phản ứng trùng hợp?

A. Etilen, butađien, but – 2 – en.

B. Metan, etilen, butađien.

C. Metan, but – 2 – en, butađien.

D. Etan, metan, axetilen.

Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng sau: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3) Hai chất X và Y có thể có CTPT lần lượt là:

A. C2H4, CH4.

B. CaC2, CH4.

C. CH4, C2H4.

D. CaC2, C2H3Cl.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 5: Số đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6 là:

A. 2.      B. 5.

C. 4.      D. 3.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm: eten, propen,but – 2 – en cần dùng vừa đủ b lít khí oxi ở đktc thu được 5,376 lít CO2 ở đktc và 4,32 gam nước. Giá trị của b là:

A. 9,24.      B. 9,42.

C. 8,064.      D. 2,49.

Câu 7: Cho m gam một anken X tác dụng vừa đủ với gam brom trong dung môi nước. Công thức phân tử của X là 20m/7

A. C3H6.      B. C2H4.

C. C4H8.      D. C4H6.

Câu 8: Cho 4,05 gam but - 1 – in tác dụng hoàn toàn với dd AgNO3/ NH3 (dư) thu được kết tủa có khối lượng là:

A. 6,04 gam.      B. 20,1 gam.

C. 12,075 gam.      D. 10,05 gam.

Câu 9: Hiđrocacbon X có công thức cấu tạo CH≡C-CH3 không thuộc dãy đồng đẳng nào dưới đây?

A. Dãy đồng đẳng của axetilen.

B. Điolefin.

C. Ankin.

D. Hiđrocacbon không no, mạch hở, có chứa 1 liên kết ba C≡C .

Quảng cáo

Câu 10: Cho các chất sau: etan; eten; etin và but – 1 – in. Kết luận đúng là:

A. cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom.

B. có 2 chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac.

C. không có chất nào làm nhạt màu dung dịch kali pemanganat.

D. etan có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp.

II.Đáp án & Thang điểm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A D A A C C
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A C C C B B

Câu 1:

- A có CTCT:

(CH3)2 – CH – CH (C2H5) – CH (CH3) - CH2 - CH3.

- CTPT của A là C10H22.

- Chọn đáp án D.

Câu 2:

m = mC + mH = nCO2.12 + 2.nH2O.1

   = 0,4.12 + 2. 0,5 = 5,8g.

- Chọn đáp án A.

Câu 3:

- Etilen, but – 2 – en là anken, butađien là ankađien nên dãy các chất này đều tham gia phản ứng trùng hợp.

- Chọn đáp án A.

Câu 4:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

- Chọn đáp án C.

Câu 5:

- Có 4 đồng phân là:

CH ≡ C – CH2 – CH3;

CH3 – C ≡ C – CH3;

CH2 = C – CH = CH2;

CH2 = C = CH – CH3;

- Chọn đáp án C.

Câu 6:

- Bảo toàn nguyên tố O ta có:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

   = 0,36(mol)

- Vậy b = 0,36.22,4 = 8,064 lít.

- Chọn đáp án C.

Câu 7:

- Gọi anken CnH2n , có:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

- Vậy anken C4H8.

Câu 8:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

- Khối lượng kết tủa = 0,075. 161 = 12,075 (gam).

- Chọn đáp án C.

Câu 9:

   CH ≡ C – CH3 không thuộc dãy đồng đẳng điolefin.

- Chọn đáp án B.

Câu 10:

   Có 2 chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac là etin và but – 1 – in vì chúng là các ankin có liên kết ba ở vị trí đầu mạch.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa