Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 1)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 2

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Phonetics:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Quảng cáo

1. A. hear     B. near     C. fear     D. repeat

2. A. gather     B. monthly     C. father     D. brother

3. A. favorite     B. slight     C. fine     D. high

4. A. cold     B. hold     C. close     D. cloth

II. Vocabulary and grammar:

Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

1. – “________ a nice T-shirt, Hoa!” – “Thank you”.

A. How     B. What     C. Which     D. It

2. – “I’ve just received a present from my mother.” – “_____________”.

A. Really     B. Thank you     C. Congratulations     D. Well

3. He can’t swim ________he is afraid of water.

A. because     B. but     C. and     D. so

4. At the weekend, we can play a________of badminton or join a football match.

A. sport     B. game     C. match     D. sporty

5. This is the________restaurant I have ever known.

A. worst     B. baddest     C. badder     D. worse

6. Many girls and women________ aerobics to keep fit.

A. play     B. went     C. do     D. go

7. As it doesn’t snow in Viet Nam, we cannot____________skiing.

A. play     B. do     C. make     D. go

8. London is one of the most interesting city I ____________.

A. ever visit     B. have ever visited

C. ever visited     D. will ever visit

III. Reading:

Use the given words in the box to complete the following passage. There is ONE word you don’t need to use

different    some     watch     sporty     go

listening     do     play    chatting

(1) _____________students in my school are very (2) _____________. They take part in (3) _____________activities after school. Some students usually (4) _____________football, table tennis or badminton. Others (5) _____________swimming or jogging in the park. Some students don't like sports. They often go home and (6) _____________television. Sometimes, they like (7) _____________to music or (8) _____________on the Internet.

IV. Writing:

Quảng cáo

Write complete sentences from the following sets of words and phrases. You can make all the necessary changes and additions.

1. you / ever / read / that / book?

___________________________________________________________

2. The USA / have / colour TV / 1953.

___________________________________________________________

3. The Eiffel Tower / most / famous building / Paris.

___________________________________________________________

4. Ngoc / never / be / to Ho Chi Minh City / before.

___________________________________________________________

ANSWER KEYS

I. Phonetics:

Đáp án Giải thích

1.

D

Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /i:/, các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 1)

2.

B

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 1) , các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 1)

3.

A

Đáp án A có phần gạch chân phát âm là /i/, các đáp án còn lại phát âm là /ai/

4.

D

Đáp án D có phần gạch chân phát âm là Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 1) , các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 1)

II. Vocabulary and grammar:

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
Đáp án Giải thích

1.

B

Câu cảm thán: What a/an + adj + N!: thật là…

Dịch: – Chiếc áo mới của bạn đẹp quá Hoa à! – Cảm ơn nhé.

2.

B

Đáp lại lời khoe khoang là 1 câu chúc mừng

Dịch: – Tớ mới nhận được quà từ mẹ đấy. – Chúc mừng nhé.

3.

A

Because: bởi vì

Dịch: Anh ấy không thể bơi vì sợ nước.

4.

B

A game of st: một ván…

Dịch: Vào cuối tuần, chúng ta có thể chơi 1 ván cầu lông hoặc tham gia một trận đấu bóng đá.

5.

A

The + so sánh nhất

Dịch: Đây là nhà hàng chán nhất tôi từng biết.

6.

C

Cụm từ “do aerobics”: tập e-rô-bích

Dịch: nhiều bé gái và phụ nữ tập aerobics để giữ dáng.

7.

D

Go + Ving, go skiing: đi trượt tuyết

Dịch: Vì ở Việt Nam không có tuyết, chúng ta không thể đi trượt tuyết.

8.

B

Ta dùng thời hiện tại hoàn thành với câu chứa so sánh nhất

Dịch: Luân Đôn là một trong những thành phố thú vị nhất tôi từng đến thăm

III. Reading:

1. Some

2. sporty

3. different

4. play

5. go

6. watch

7. listening

8. chatting

IV. Writing:

1. Have you ever read that book?

2. The USA had colour TV in 1953.

3. The Eiffel tower is the most famous building in Paris.

4. Ngoc has never been to Ho Chi Minh city before.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-anh-6-thi-diem-hoc-ki-2.jsp


s