Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 2)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 2

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Phonetics:

Quảng cáo

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. A. city     B. Africa     C. fit     D. ice

2. A. fencing     B. event     C. adventure     D. elect

3. A. career     B. award     C. landmark     D. musical

4. A. popular     B. common     C. pole     D. Holland

II. Vocabulary and grammar.

Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

1. The lower secondary school is _____________ Le Loi Street.

A. in     B. at     C. to     D. for

2. The red dress is _____________ than the blue dress.

A. cheap     B. more cheap     C. cheaper     D. the cheapest

3. They ____________ football in the afternoon.

A. have     B. do     C. play     D. go

4. The pink hat is ____________ in the shop.

A. the most expensive     C. the more expensive

B. more expensive     C. most expensive

Write the correct forms of the verbs in brackets

1. Peter (have) ______________ curly hair.

2. They often (go) ______________ swimming on Sundays.

3. My grandparents (travel) _________________ to New York next month.

4. My teacher (be) ______________ beautiful.

III. Reading:

Quảng cáo

Read the passage and answer the questions

I live in the house near the sea. It is an old house, about 20 years old, and it is not very large. There are two bedrooms upstairs but not bathroom. The bathroom is downstairs next to the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fireplace. There is a garden in front of the house. The garden goes down to the beach and in spring and summer there are flowers everywhere. I live alone with my dog, Boxer but we have many visitors. Many of my friends work in the city, so they often stay with me because they want to relax.

1. Where is the house?

___________________________________________________________________

2. How old is the house?

___________________________________________________________________

3. What is in the front of the house?

___________________________________________________________________

4. How many bedrooms are there in the house?

___________________________________________________________________

IV. Writing:

Write complete sentences from the following sets of words and phrases.

1. My house is in front of the hotel.

The hotel _______________________________________________________.

2. Our classroom has a board and a table.

There __________________________________________________________.

ANSWER KEYS

I. Phonetics:

Đáp án Giải thích

1.

D

Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /ai/, các đáp án còn lại phát âm là /i/

2.

D

Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /i/, các đáp án còn lại phát âm là /e/

3.

C

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 2) , các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 2)

4.

C

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 2) , các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 2)

II. Vocabulary and grammar.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
Đáp án Giải thích

1.

A

in + tên đường + street: trên đường …

Dịch: Trường cấp 2 ở trên đường Lê Lợi.

2.

C

Câu so sánh hơn

Dịch: Chiếc váy đỏ rẻ hơn chiếc váy xanh.

3.

C

Play + môn thể thao: chơi môn thể thao gì

Dịch: Họ chơi bóng đá vào buổi chiều.

4.

A

Câu so sánh nhất

Dịch: Chiếc mũ màu hồng này là đắt nhất ở trong cửa hàng.

Write the correct forms of the verbs in brackets

1. has

2. go

3. will travel

4. is

III. Read the passage and answer the questions

1. It is near the sea.

2. It is 20 years old.

3. A garden is in front of the house.

4. There are two bedrooms.

IV. Write complete sentences from the following sets of words and phrases.

1. The hotel is behind my house.

2. There are a board and a table in out classroom.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-anh-6-thi-diem-hoc-ki-2.jsp


s