Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

     Đề thi Học kì 1 - Năm học ....

     Môn Toán lớp 7

     Thời gian làm bài: 90 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Bài 1.  Chọn câu trả lời đúng (1 điểm)

Câu 1. Số nào sau đây không phải là số hữu tỉ?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Nếu Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) thì x = …..?

A. 3                                

B. 18                              

C. ±81                          

D. 81

Câu 3. Cho hình vẽ biết x // y, khi đó hệ thức nào sau đây là không đúng?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Nếu ∆ABC = ∆B’A’C’ biết Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) là

A. 300                                          

B. 500                                       

C. 1000                                  

D. Kết quả khác

Bài 2.  Xác định tính đúng - sai của mỗi khẳng định sau (1điểm)

a. Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ âm và cũng không là số hữu tỉ dương.

b. Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì a ⊥ c.

c. Số lớn nhất trong 3 số 0,432(32); 0,4(3)  và 0,434 là 0,4(3)   

d. Trong hình vẽ trên (Câu 3) nếu  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)Thực hiện phép tính

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 2. (1 điểm) Tìm x, biết

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 3. (1,5 điểm)Tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tương ứng tỉ lệ với 1:2:3.

Tính số đo các góc đó.

Bài 4. (3,5 điểm)Cho DABC có Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4). Từ A, kẻ AH vuông góc với BC tại H. Gọi Ax là tia phân giác góc ngoài đỉnh A:

a) Tính số đo góc BAC

b) Chứng tỏ rằng Ax song song với BC

c) Chứng tỏ rằng AH vuông góc với Ax

d) Chứng tỏ rằng Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 5. (0,5 điểm) So sánh 2603 và 3402.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm x 8 = 2 điểm

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 1.

Câu 1.

Ta có: 0,5 là số thập phân hữu hạn; 1,2(3) là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kì 3

Do đó các số 0,5; 1,2(3); Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) là số hữu tỉ.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) là số vô tỉ vì nó biểu diễn được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Chọn đáp án C

Câu 2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án D

Câu 3.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Vì x // y nên

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án D

Câu 4.

Vì ∆ABC = ∆B’A’C’ nên Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (hai góc tương ứng)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

(Chú ý, đề bài cho số đo góc C để gây nhiễu, đánh lừa)

Chọn đáp án C

Bài 2.

a) Sai, vì số vô tỉ cũng không phải là số hữu tỉ dương và số hữu tỉ âm.

b) Sai, vì a ⊥ b và b ⊥ c thì a // c.

c) Sai

Ta có: 0,432(32) = 0,43232....

  0,4(3) = 0,43333...

  0,434

Nên 0,432(32) < 0,4(3) < 0,434

Vậy số lớn nhất là 0,434.

d)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

(Chú ý: Giải đúng, thiếu kết luận trừ 0,25 điểm)

Bài 3.

Theo định lý tổng ba góc trong tam giác ABC ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)      (0,25 điểm)

Vì số đo ba góc A, B, C tỉ lệ với 1:2:3 nên ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)    (0,25 điểm)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:

  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)      (0,25 điểm)

Suy ra Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)  (0,5 điểm)

Vậy số đo ba góc A, B, C của tam giác ABC lần lượt là 30°; 60°; 90°.   (0,25 điểm)

Bài 4.  

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Ghi đúng GT - KL, vẽ đúng hình 1 điểm

Chứng minh

a) Theo định lý tổng ba góc trong tam giác ABC ta có: = 1800

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

b) Gọi Ay là tia đối của tia AC, khi đó góc yAB là góc ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC

Theo định lý góc ngoài của tam giác ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Lại có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (vì Ax là tia phân giác của góc yAB)

Do đó: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên Ax // BC.    (0,5 điểm)

c) Ta có: AH ⊥ BC (gt) và Ax // BC (câu b)

Do đó: AH ⊥ Ax (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song) (0,5 điểm)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 5.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Tham khảo các Đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 7 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 7 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Đại số và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-thi-toan-lop-7-giua-ki-1.jsp


Nhóm học tập 2k8