Giáo án GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (tiết 1)

Giáo án GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (tiết 1)

Download Giáo án GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (tiết 1)

A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

1. Về kiến thức

- Nêu được tình hình phát triển dân số và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số ở nước ta hiện nay.

- Nêu được tình hình việc làm và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách giải quyết việc làmở Việt Nam hiện nay.

- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm.

2. Về kĩ năng

- Biết tham gia tuyên truyền chính sách dân số phù hợp với khả năng của mình.

- Biết đánh giá việc thực hiện chính sách dân số của gia đình ở địa phương phù hợp với lứa tuổi.

- Tham gia tuyên truyền chính sách dân số phù hợp với lứa tuổi.

- Bước đầu biết định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

3. Về thái độ

- Tin tưởng, ủng hộ chính sách dân số và giải quyết việc làm; phê phán các hiện tượng vi phạm chính sách dân số ở nước ta.

- Có ý thức tích cực họctập, rèn luyện để có thể đáp ứng được yêu cầu của việc làm trong tương lai.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1.Chuẩn bị của GV

* Tài liệu:

- Tài liệu chính thức: sách giáo khoa, sách giáo viên Giáo dục công dân 11.

- Tài liệu tham khảo khác:

 + Hồ Thanh Diện: Thiết kế bài giảng Giáo dục công dân 11, NXB. Hà Nội, 2007.

 + Vũ Hồng Tiến - Trần Văn Thắng - Nguyễn Thị Hoa: Tình huống Giáo dục công dân 11, NXB. Giáo dục, TP. Hồ Chí Minh, 2008.

* Phương tiện:

- Dùng các dụng cụ dạy học trực quan như sơ đồ dạy học về tình hình dân số ở nước ta hiện nay.

2. Chuẩn bị của HS:

- Sách giáo khoa GDCD lớp 11

- Sách bài tập GDCD 11

- Sơ đồ, biểu đồ

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP (5 phút)

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Dân chủ trực tiếp là gì? cho ví dụ?

Câu 2: Dân chủ gián tiếp là gì? cho ví dụ?

3. Tiến tình dạy học

Hoạt động của GV và HS Nội dung

* Hoạt động 1: Tìm hiểu về tình hình dân số ở nước ta hiện nay (18 phút)

- GV sử dụng phương pháp thảo luận nhóm

- Hình thức tổ chức dạy học:Học theo nhóm.

* Bước 1: GV phân nhóm theo lớp học.

* Bước 2: Gv yêu cầu các nhóm hs trình bày báo cáo kết quả làm vc theo dự án đã giao về :

* Nhận xét: qui mô dân số, tốc độ tăng dân số?

* Nhận xét: Mật độ, phân bố ds?

* Về tác động của vấn đề dân số tăng nhanh đối với đời sống xã hội?

* Về tác động của vấn đề dân số tăng nhanh đối với tài nguyên và môi trường?

- Hs đại diện nhóm trình bày

- Cả lớp thảo luận, bổ sung

- Gv nhận xét, kết luận

KL: Nước ta có quy mô dân số lớn, tốc độ tăng nhanh,kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc, mật độ cao, phân bố chưa hợp lý.

1. Chính sách dân số

a) Tình hình dân số nước ta

(Đọc thêm)

Hoạt động 2: Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số(17 phút)

- GV sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với thuyết trình

- Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân.

* Bước 1: HS nghiên cứu tài liệu

* Bước 2: GV đặt câu hỏi

* Để thực hiện mục tiêu về CS dân số, nước ta cần tập trung vào những phương hướng nào?

* Phương hướng quan trọng để thực hiện CS dân số là gì? ( Là tuyên truyền gd, huy động toàn xh tham gia công tác dân số,KHHGĐ; Vợ chồng cần có số con, khoảng cách sinh con hợp lí, thực hiện CS dân số có trách nhiệm, phù hợp đk đất nước, gia đình, thực hiện gia đình ít con để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc).

b) Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số

- Mục tiêu: Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số, sớm ổn định qui mô, cơ cấu và phân bố dân số, nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

- Phương hướng cơ bản:

+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí, tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số từ TW đến cơ sở, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành.

+ Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục với nội dung thích hợp, hình thức đa dạng với nội dung rộng rãi các chủ trương, biện pháp KHHGĐ.

+ Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khoẻ sinh sản, nhằm nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần.

 + Nhà nước đầu tư đúng mức, tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài nước; thực hiện xh hoá công tác dân số, tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia chính sách dân số.

4. Tổng kết và hướng dẫn học tập (5 phút)

4.1.Tổng kết:

- Làm bài tập 3, 4 sgk

- Chính sách dân số.

4.2. Hướng dẫn học tập

Học bài cũ, trả lời câu hỏi sgk.

Xem thêm các bài soạn Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 11