Giáo án GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (tiết 1)

Giáo án GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (tiết 1)

Download Giáo án GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (tiết 1)

A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

1. Về kiến thức

- Nêu được nhiệm vụ, phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục- đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa ở nước ta hiện nay.

- Hiểu được trách nhiệm công dân trong việc thực hiện cs GD- ĐT,khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa của Nhà nước.

2. Về kĩ năng

- Biết tham gia tuyên truyền thực hiện cs GD - ĐT, KH và CN, chính sách VH phù hợp khả năng của bản thân.

- Biết đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến cs GD - ĐT, KH và CN, cs VH của Nhà nước .

3. Về thái độ

- Tin tưởng, ủng hộ cs GD - ĐT, KH và CN, cs VH của Nhà nước.

- Có ý thức phê phán những việc làm vi phạm cs GD - ĐT, KH và CN, cs VH của Nhà nước.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV

* Tài liệu:

- SGK - SGV GDCD LỚP 11

* Phương tiện:

Sơ đồ hệ thống hoá kiến thức.

2. Chuẩn bị của HS

- SGK GDCD lớp 11

- Sách bài tập GDCD LỚP 11

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP (5 phút)

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Sửa đề kiểm tra 1 tiết

3. Giảng bài mới: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Đảng ta nhận định:" Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài"

Vậy tại sao Đảng ta xác định GD - ĐT là quốc sách hàng đầu?

Hoạt động của GV và HS Nội dung

* Hoạt động 1: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo(10 phút)

- GV sử dụng phương pháp thảo luận lớp

- Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân .

* Bước 1: HS nghiên cứu tài liệu.

* Bước 2: GV đưa ra câu hỏi thảo luận lớp.

- GV: * Theo em gd - đt có tầm quan trọng như thế nào? Đảng Nhà nước ta xác định thế nào? Nhiệm vụ của GD & ĐT là gì?

1. Chính sách giáo dục và đào tạo

a) Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo

* Tầm quan trọng của giáo dục – đào tạo

- Giáo dục và đào tạo có tầm quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực con người.

- Đảng Nhà nước ta xác định giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu, coi đầu tư cho giáo dục – đào tạo là đầu tư cho phát triển.

* Nhiệm vụ của GD- DT là: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tiềm năng trí tuệ, cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao.

* Hoạt động 2: Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo(25 phút)

- GV sử dụng phương pháp thảo luận nhóm

- Hình thức tổ chức dạy học:Học theo nhóm .

* Bước 1: GV chia lớp thành 6 nhóm,thảo luận những phương hướng cơ bản:

* Tại sao phải nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo? Liên hệ ở địa phương?

* Tại sao phải mở rộng qui mô giáo dục? Liên hệ ở địa phương?

* Tại sao phải ưu tiên đầu tư cho giáo dục? Liên hệ ở địa phương?

* Tại sao phải thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục? Liên hệ ở địa phương?

* Tại sao phải xã hội hoá giáo dục? Liên hệ ở địa phương?

* Tại sao phải tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo? Liên hệ ở địa phương?

- HS: Đại diện trả lời.

* Bước 2: GV nhận xét, bổ sung, kết luận.

KL: Thực hiện phương hướng trên góp phần đào tạo con người VN phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xd và bảo vệ TQ.

b) Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; vì đây là đòi hỏi khách quan của đất nước. Muốn vậy, phải giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lí, có chính sách đúng đắn trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài.

- Mở rộng qui mô giáo dục; vì trên cơ sở chất lượng và hiệu quả, gắn với yêu cầu phát triển KT- XH, Nhà nước phải mở rộng qui mô giáo dục từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học, tăng nhanh dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

- Ưu tiên đầu tư cho giáo dục; Nhà nước phải huy động mọi nguồn lực để phát triển GD- ĐT, xd cơ sở vật chất cho các trường học, thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá nhà trường.

- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục; có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bảo đảm học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo mọi đk để người nghèo có cơ hội được học tập, người giỏi được phát huy tài năng.

- Xã hội hoá giáo dục; vì phát triển giáo dục là sự nghiệp của Nhà nước và toàn dân, do đó cần đa dạng hoá các loại hình nhà trường, các hình thức giáo dục, xd xã hội học tập đáp ứng nhu cầu học thường xuyên, học suốt đời của nhân dân.

- Phải tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo; phải tiếp cận những chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới phù hợp yêu cầu phát triển nước ta, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới.

4. Hoạt động luyện tập

4.1. Tổng kết

Cần nắm:

 - Nhiệm vụ của GD - ĐT.

 - Phương hướng cơ bản để phát triển GD - ĐT.

4.2. Hướng dẫn học tập

Câu hỏi sgk, đọc tiếp bài 13

Xem thêm các bài soạn Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 11