Giáo án GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 2)

Giáo án GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 2)

Download Giáo án GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 2)

I. Mục tiêu bài học

1. Về kiến thức

- Nêu được tác động của quy luật giá trị.

- Nêu một số ví dụ về sự vận động của quy luật giá trị khi vận dụng trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở nước ta.

2. Về kĩ năng

Biết vận dụng quy luật giá trị để giải thích một số hiện tượng kinh tế gần gũi trong cuộc sống.

3. Về thái độ

Tôn trọng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở nước ta.

II. Các năng lực hướng tới phát triển ở học sinh

Năng lực nhận thức, năng lực tự học và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ứng dụng công nghệ thông tin, NL đánh giá và điều chỉnh quá trình sản xuất của bản thân phù hợp với yêu cầu của xã hội.

III. Phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực

- Thảo luận nhóm.

- Đàm thoại.

- Đọc hợp tác.

IV. Phương tiện dạy học

- Sách giáo khoa, sách giáo viên Giáo dục công dân 11.

- Tình huống Giáo dục công dân 11.

- Sách chuẩn kiến thức kĩ năng, giáo dục kĩ năng sống trong môn GDCD.

- Tranh, ảnh, sơ đồ, giấy khổ to.

- Máy vi tính, đèn chiếu (projector).

- Sơ đồ ( thời gian lao động cá biệt và thời gian lao động xã hội cần thiết), biểu đồ, biểu bảng….

- Đồ dùng đơn giản để đóng vai…

V. Tổ chức dạy học

Hoạt động của GV và HS Nội dung

1. Khởi động

* Mục tiêu:

- Kích thích HS tìm hiểu về tác động của quy luật giá trị.

- Rèn luyện năng lưc giải quyết vấn đề cho HS.

* Cách tiến hành:

- GV đưa ra ví dụ cụ thể về việc vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác và ngược lại. Vì sao lại có sự vận chuyển đó là do sự tác độngcủa quy luật nào?

- HSTL:

- GVKL:Tác động của quy luật giá trị.

2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm tìm hiểu tác động của quy luật giá trị.

* Mục tiêu:

- Học sinh nêu và phân tích được những tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Rèn luyện NL đánh giá, giải quyết vấn đề, NL giao tiếp và hợp tác cho HS

* Cách tiến hành:

- GV chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm thảo luận về 1 tác động

Gv nêu câu hỏi định hướng cho thảo luận nhóm

 + Nhóm 1: Tác động điều tiết sx và lưu thông được biểu hiện như thế nào? Cho ví dụ?

 + Nhóm 2: Tại sao quy luật giá trị có tác động kích thích sự phát triển của lực lượng sx và làm tăng năng suất lao đông xh? Cho ví dụ?

 + Nhóm 3: Tác động phân hóa giàu nghèo giữa những người sx của quy luật giá trị được bểu hiện như thế nào?

 + Nhóm 4: ( Đưa ra bài tập tình huống)

- HS các nhóm thảo luận và cử đại diện trình bày. Nhóm khác nghe và nhận xét

- GV nhận xét và phân tích sâu hơn bằng sơ đồ minh họa về những tác động của quy luật giá trị (Bảng 1, SGV, tr. 54).

2. Tác động của quy luật giá trị

a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Là sự phân phối lại các yếu tố TLSX và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác; phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác; mặt hàng này sang mặt hàng khác theo hướng từ nơi có lãi ít hoặc không lãi sang nơi lãi nhiều thông qua biến động của giá cả trên thị trường dưới tác động của quy luật cung cầu

b. Kích thích lực lượng sản xuất phát triểnnăng suất lao động tăng lên

Người sản xuất, kinh doanh muốn thu nhiều lợi nhuận, phải tìm cách cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao tay nghề của người lao động, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm…làm cho giá trị hàng hóa cá biệt của họ thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa.

c. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa

- Những người có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ, kiến thức cao, trang bị kỹ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết, nhờ đó giàu lên nhanh chóng, có điều kiện mua sắm thêm TLSX, đổi mới kỹ thuật, mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Những người không có điều kiện thuận lợi, làm ăn kém cỏi, gặp rủi ro trong kinh doanh nên bị thua lỗ dẫn tới phá sản trở thành nghèo khó.

Hoạt động 4: Đàm thoại tìm hiểu vận dụng quy luật giá trị của Nhà nước và công dân.

* Mục tiêu:

- Làm cho học sinh nhận thức được nội dung, biết vận dụng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Rèn luyện kĩ năng giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề cho hs.

* Cách tiến hành:

- GV lần lượt nêu câu hỏi:

 + Ở nước ta trong thời kì bao cấp, quy luật gí trị có được thừa nhận không? Tại sao?

 + Thời kì đổi mới, nhà nước có những biện pháp nào để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của quy luật giá trị?

 + Nếu là nhà sản xuất, kinh doanh, em sẽ thực hiện những giải pháp nào để có nhiều lãi?

- Với mỗi câu hỏi HS có 1 phút suy nghĩ.

- Hs phản hồi ý kiến ( mỗi câu hỏi có 2-3 hs nêu ý kiến cá nhân).

- Gv ghi ý kiến của hs lên bảng phụ.

- GV Nhận xét, chốt lại bằng sơ đồ Sách chuẩn kiến thức kỹ năng lớp 11, trang 52,53.

3. Vận dụng quy luật giá trị

a. Về phía Nhà nước

- Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Điều tiết thị trường nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực.

b. Về phía công dân (doanh nghiệp và kinh tế gia đình)

- Phấn đấu giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận.

- Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu mặt hàng và ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu.

- Đổi mới kỹ thuật – công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa.

4. Hoạt động luyện tập

* Mục tiêu:

- Luyện tập để củng cố những gì đã biết về quy luật giá trị, tác động của quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Rèn luyện NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề cho hs.

* Cách tiến hành:

- Gv phát phiếu học tập, yêu cầu hs viết 2-3 dòng sau đó thu lại kết quả và đọc trước lớp.

Phiếu học tập:

  Giáo án GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 11 mới, chuẩn nhất

- Gv tổ chức cho hs làm bài tập 8,9 (trong phần câu hỏi và bài tập) theo nhóm ( 4-6 em).

- Hs làm bài tập.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả làm bài, lớp nhận xét đánh giá và thống nhất đáp án.

- Gv chính xác hóa đáp án:

Bài tập 8: Ở một số cửa hàng cụ thể

 + Mua hàng từ các nơi đầu mối về bán lẻ với giá cao hơn để thu lãi.

 + Vận chuyển hàng đến những nơi khan hiếm để bán chạy và với lãi cao hơn.

Bài tập 9: Chỉ ra cho hs một số làng nghề đã áp dụng máy móc hiện đại vào quá trình sản xuất như:

 + Làng sx lụa Vạn Phúc, Hà Đông.

 + Làng Hồng, Thiệu Đô làm nghề dệt nhiễu.

5. Hoạt động vận dụng

* Mục tiêu:

- Tạo cơ hội cho hs vận dụng kiến thức và kĩ năng có được vào các tình huống/ bối cảnh mới - nhất là vận dụng vào thực tế cuộc sống.

- Rèn luyện NL tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ, NL công dân, NL tự quản lí và phát triển bản thân.

* Cách tiến hành:

1) Gv nêu yêu cầu:

a. Tự liên hệ

- Trong quá trình học tập, quá trình lao động sản xuất của bản thân em đã thực hiện đúng theo tác động quy luật giá trị chưa?

- Nêu những việc làm được, những việc chưa làm được? Vì sao?

- Hãy nêu cách khắc phục những hạn chế trên?

b. Nhận diện xung quanh

Hãy nêu nhận xét của em về việc thực hiện, vận dụng tác động của quy luật giá trị của các bạn trong lớp và của gia đình.

c. Gv định hướng học sinh.

Học sinh nắm rõ và tích cực vận dụng quy luật giá trị vào cuộc sống.

2) Học sinh chủ động thực hiện các yêu cầu trên.

6. Hoạt động mở rộng

- Gv cung cấp địa chỉ và hướng dẫn hs cách tìm hiểu về quy luật giá trị thông qua các tư liệu: Giáo trình kinh tế chính trị Mac- Lenin, NXB Chính trị quốc gia, Hà nội,2002, Chương III: Lượng giá trị hàng hóa ( từ tr 64-66) và quy luật giá trị ( tr 75 – 76).

- Hs tìm tài liệu và nghiên cứu.

Xem thêm các bài soạn Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 11