Giáo án GDCD 11 Bài kiểm tra 1 tiết Học kì 2

Giáo án GDCD 11 Bài kiểm tra 1 tiết Học kì 2

Download Giáo án GDCD 11 Bài kiểm tra 1 tiết Học kì 2

A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

1. Về kiến thức

- Giúp học sinh nắm vững một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản đã học.

- Nêu và nắm được khái niệm Dân chủ.

- Nắm được tình hình việc làm, mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm.

2. Về kĩ năng

Trên cơ sở những kiến thức đã học có thể vận dụng vào hoạt động thực tiễn trong đời sống xã hội của mình.

3. Về thái độ

Có ý thức tự giác trong học tập cũng như trong khi làm bài kiểm tra.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV - HS

1. Chuẩn bị của GV:

- Ma trận, đề kiểm tra.

- Đáp án, biểu điểm.

2. Chuẩn bị của HS:

- Giấy kiểm tra, bút viết.

1. Thiết lập ma trận đề kiểm tra

Giáo án GDCD 11 Bài kiểm tra 1 tiết Học kì 2 | Giáo án Giáo dục công dân 11 mới, chuẩn nhất

Giáo án GDCD 11 Bài kiểm tra 1 tiết Học kì 2 | Giáo án Giáo dục công dân 11 mới, chuẩn nhất

2. Biên soạn đề kiểm tra

Câu 1 (4,0 điểm): Dân chủ là gì?Nêu nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị? Lấy ví dụ minh họa?

Câu 2 (4,0 điểm): Trình bày mục tiêu và phương hướng cơ bản nhằm giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay?Hãy tìm hiểu và nhận xét tình hình việc làm ở địa phương em?

Câu 3 (2,0 điểm): Hãy giải thích và nêu thái độ của mình đối với quan niệm:Trời sinh voi, trời sinh cỏ; Đông con hơn nhiều của; Trọng nam, khinh nữ.

3. Hướng dẫn chấm – Biểu điểm

Câu

Tiêu chí

Nội dung

Điểm

Câu 1

1

Khái niệm dân chủ:Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội của đất nước; dân chủ là một hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị do đó dân chủ luôn mang bản chất giai cấp.

1

2

Nội dung cơ bản của dân chủ XHCN trong lĩnh vực chính trị là thực hiện mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

- Biểu hiện của quyền làm chủ về chính trị:

 + Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội.

 + Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương.

 + Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân.

 + Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí. Quyền giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước, quyền khiếu nại, tố cáo... của công dân.

2

3

Ví dụ minh họa:

1

Tổng điểm

4

Câu 2

1

Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm

- Mục tiêu: Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp và tăng tỉ lệ người lđ đã qua đào tạo nghề.

1

2

- Phương hướng cơ bản:

+ Thúc đẩy phát triển sx và dịch vụ, (KKcác thành phần KT, các nhà đầu tư trong, ngoài nước sx, kinh doanh có hiệu quả, tạo ra nhiều việc làm cho người lđ.

+ KK làm giàu theo PL, tự do hành nghề, khôi phục, phát triển các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên.

+ đẩy mạnh XK lao động, đặc biệt lđ qua đào tạo, lđ nông nghiệp, nhằm giải quyết y/c trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người lđ.

+ Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm, cải thiện đk việc làm cho người lđ.

2

3

Tìm hiểu và nhận xét về tình hình việc làm ở địa phương em

1

Tổng điểm

4

Câu 3

1

-Không đồng ý với các quan niệm trên

- Ảnh hưởng đến sự gia tăng dân số

- Hậu quả của sự gia tăng dân số

- Liên hệ bản thân

2

Tổng điểm

2

Xem thêm các bài soạn Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 11