Giáo án GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

Giáo án GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

Download Giáo án GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

1. Về kiến thức

- Nêu được vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh ở nước ta.

- Nêu được những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh ở nước ta hiện nay.

- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước.

2. Về kĩ năng

- Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện tốt chính sách quốc phòng và an ninh phù hợp khả năng của bản thân.

3. Về thái độ

- Tin tưởng, ủng hộ chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước, sẵn sàng tham gia giữ gìn trật tự, an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV- HS

1. Chuẩn bị của GV

* Tài liệu:

- SGK - SGV GDCD LỚP 11

* Phương tiện:Giáo án điện tử

2. Chuẩn bị của HS

- SGK GDCD lớp 11

- Sách bài tập GDCD LỚP 11

C. TỔ CHỨC CÁCHOẠT ĐỘNG HỌC TẬP (5 phút)

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

1) Nhiệm vụ của văn hoá là gì? Em hiểu thế nào là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

2) Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? Em hãy nêu 1 ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc VH dân tộc ở địa phương em? Trách nhiệm của bản thân?

3. Giảng bài mới:

Bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của CM nước ta. Chính sách này giúp các em hiểu nội dung bảo vệ TQ và phải làm như thế nào để tăng cường QP & AN.

Hoạt động của GV và HS Nội dung

* Hoạt động 1: Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh(10 phút)

- GV sử dụng phương pháp thảo luận nhóm

- Hình thức tổ chức dạy học:Học theo nhóm.

*Bước 1: GV chia lớp thành 3 nhóm

* Bước 2: GV giao nội dung câu hỏi thảo luận cho từng nhóm.

- Thảo luận nhóm

* Vì sao trong tình hình hiện nay, chúng ta phải tăng cường QP & AN?

* QP & AN có vai trò như thế nào?

* Nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh gồm những nội dung gì?

- HS: Đại diện trả lời.

- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.

* KL: Bảo vệ TQ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân; trong đó Quân đội và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt.

HS tự liên hệ

1. Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh

a) Vai trò của quốc phòng và an ninh

- Chúng ta phải tăng cường QP & AN. Vì:

 + Các thế lực thù địch vẫn thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, gây rối, tìm mọi cơ hội để gây bạo loạn, lật đổ và can thiệp vũ trang.

 + Trong cơ chế thị trường, bên cạnh những mặt tích cực còn tồn tại những biểu hiện tiêu cực, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội.

- QP & AN có vai trò trực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN XHCN.

KL: Nhiệm vụ hàng đầu là xd CNXH, nhưng không được lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc TQ2

b) Nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh

- Xây dựng nền QP toàn dân và AN nhân dân vững mạnh toàn diện.

- Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của TQ.

- Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

- Bảo vệ an ninh chính trị, AN kinh tế, AN văn hoá - tư tưởng.

- Duy trì trật tự kỉ cương, an toàn xã hội.

- Giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, thù địch, không để bị động, bất ngờ.

* Hoạt động 2: Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh(20 phút)

- GV sử dụng phương pháp thảo luận lớp

- Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân.

* Bước 1: GV hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu mục 2.

* Bước 2: GV đưa ra nội dung câu hỏi thảo luận lớp.

- GV: * Vì sao phải phát huy sức mạnh tổng hợp? Sức mạnh tổng hợp là như thế nào?

* Kết hợp QP với AN là như thế nào? Hãy phân tích?

* Tại sao phải kết hợp KT với QP và AN; kết hợp KT với QP và AN là như thế nào?

* Em suy nghĩ như thế nào về truyền thống QĐND và CAND? Trong tình hình hiện nay hai lực lượng này phải xây dựng như thế nào?

* Tại sao nói sự lãnh đạo của Đảng đối với QP và AN là sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp?

- HS: Đại diện trả lời.

- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.

2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì:

 + Nền QP của ta là nền QP toàn dân và AN nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân nên phát huy được sức mạnh của dt và sức mạnh thời đại.

 + đó là khối đại đoàn kết toàn dân và của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

 + Sức mạnh dân tộc bao gồm truyền thống tốt đẹp, sức mạnh văn hoá tinh thần và sức mạnh vật chất của dt.

 + Sức mạnh thời đại là sức mạnh của KH và CN, sức mạnh của các lực lượng tiến bộ và cách mạng trên thế giới.

- Kết hợp quốc phòng với an ninh.

 + Là kết hợp sức mạnh của lực lượng và thế trận của QP với sức mạnh của lực lượng và thế trận của an ninh.

 + Lực lượng QP toàn dân và AN nhân dân bao gồm: con người, phương tiện vc và khả năng khác của dt.

 + Thế trận của QP và AN nhân dân là việc tổ chức hợp lí lực lượng trên địa bàn cả nước, từng địa phương.

- Kết hợp KT – XH với quốc phòng và an ninh.

 + Ta thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ CL xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tất yếu phải kết hợp KT với QP và AN.

 + CL phát triển KT – XH phải gắn liền với CL QP và AN, CL QP và AN phục vụ cho CL KT – XH.

- Trong tình hình hiện nay, xd QĐND và CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND và CAND là một đòi hỏi khách quan của nước ta.

* Hoạt động 3: Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh (5 phút)

- GV sử dụng phương pháp thuyết trình, đàm thoại

- Hình thức tổ chức dạy học: Học theo lớp, học cá nhân.

HS nghiên cứu tài liệu SGK và tự liện hệ bản thân.

* Hoạt động 3: Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh (5 phút)

- GV sử dụng phương pháp thuyết trình, đàm thoại

- Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân.

HS nghiên cứu tài liệu SGK và tự liện hệ bản thân.

4. Hoạt động luyện tập

4.1. Tổng kết:

- Vai trò, nhiệm vụ của QP-AN.Phương hướng cơ bản của cs QP-AN.

- Trách nhiệm công dân, liên hệ ...

4.2. Hướng dẫn học tập

Câu hỏi sgk, đọc bài 15

Xem thêm các bài soạn Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 11