Giáo án GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (tiết 1)

Giáo án GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (tiết 1)

Download Giáo án GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (tiết 1)

A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

1. Về kiến thức

- Hiểu được CNXH là giai đoạn đầu của xã hội CSCN.

- Nêu được sự những đặc trưng cơ bản của CNXH ở nước ta.

- Nêu được tính tất yếu khách quan đi lên chủ nghĩa xã hội và đặc điểm thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

2. Về kĩ năng

- Phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa CNXH với các chế độ trước đó ở Việt Nam.

3. Về thái độ

- Tin tưởng vào thắng lợi của CNXH ở nước ta; có ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ CNXH.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV

* Tài liệu:

- Tài liệu chính thức: SGK, SGV Giáo dục công dân 11.Chuẩn kiến thức,kĩ năng môn GDCD

- Tài liệu tham khảo khác:

 + Hồ Thanh Diện: Thiết kế bài giảng Giáo dục công dân 11, NXB. Hà Nội, 2007.

 + Vũ Hồng Tiến - Trần Văn Thắng - Nguyễn Thị Hoa: Tình huống Giáo dục công dân 11, NXB. Giáo dục, TP. Hồ Chí Minh, 2008.

* Phương tiện:

- Dùng các dụng cụ dạy học trực quan như sơ đồ ( Sơ đồ về các thành phần kinh tế ), biểu bảng,…

2. Chuẩn bị của HS:

- Sách giáo khoa GDCD lớp 11

- Sách bài tập GDCD 11

- Sơ đồ, biểu đồ

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1.ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện các thành phần kinh tế?

3.Tiến trình bài học:

CNXH là mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đấu xây dựng. Hiện nay chúng ta đang trong thời kì quá độ lên CNXH.Vậy CNXH là gì?Thế nào là thời kì quá độ lên CNXH? CNXH có những đặc trưng cơ bản nào? Để trả lời câu hỏi đó , chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

Hoạt động của GV và HS Nội dung

* Hoạt động 1: CNXH và những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam

- GV sử dụng phương pháp thuyết trình, hỏi

- đáp, thảo luận lớp , sơ đồ.

- Hình thức tổ chức dạy học: Học theo lớp, học cá nhân.

* Bước1: Nghiên cứu tài liệu SGK và thảo luận lớp.

* Bước2: GV đặt câu hỏi

- GV:Bằng kiến thức đã học, em hãy cho biết lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua những chế độ xã hội nào?

- GVKL:

* Em có nhận xét gì về trình độ phát triển của xã hội sau so với xh trước? Nêu VD thực tiễn để minh hoạ?

* Theo em yếu tố nào đóng vai trò quyết định sự thay đổi chế độ xh này bằng chế độ xh khác tiến bộ hơn? Nêu VD thực tiễn để minh hoạ?

* Theo quan điểm của CN Mac - Lê Nin, XHCSCN phát triển qua những giai đoạn nào?

* Hai giai đoạn phát triển của xh CSCN có gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?

 + Khác nhau ở cách thức phân phối sản phẩm.

- GV giải thích: "Làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có nghĩa là:Người làm nhiều hưởng nhiều, người làm ít hưởng ít, người không làm không hưởng. Còn " làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" có nghĩa là: Làm ít, làm nhiều, không làm đều hưởng thụ như nhau.

 + Có sự khác nhau là do trình độ phát triển KT đặc biệt là sự phát triển LLSX, mới chỉ đạt mức độ đảm bảo cho xh thực hiện nguyên tắc phân phối “làm theo năng lực, hưởng theo lao động”).

- GV dẫn lời: Ngay từ khi ra , ĐCSVN khẳng định trãi qua 2 giai đoạn: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và sau đó tiến thẳng lên CNXH, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN. Sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng ta đã tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi theo con đường XHCN. Vậy CNXH ở Việt Nam có những đặc trưng cơ bản gì?

1. CNXH và những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam

a) CNXH là giai đoạn đầu của xã hội CSCN

Lịch sử phát triển của XH loài người trải qua 5 chế độ xh từ thấp đến cao:

- XH Cộng sản nguyên thuỷ

- XH Chiếm hữu nô lệ.

- XH Phong kiến.

- XH TBCN.

- XH CSCN.

- Các chế độ xã hội sau có trình độ phát triển cao hơn và tiến bộ hơn so với các xã hội trước đó.

- Yếu tố đóng vai trò quyết định sự thay đổi chế độ xã hội, đó là sự phát triển kinh tế, trong đó sự phát triển LLSX là yếu tố quyết định nhất.

- Theo quan điểm của CN Mác - Lê nin CNCS phát triển qua hai giai đoạn từ thấp đến cao:

 + Giai đoạn đầu (giai đoạn thấp- CNXH):

 + Giai đoạn sau (giai đoạn cao- XH CSCN):

- Hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa khác nhau ở cách thức phân phối sản phẩm.Ở CNXH là làm theo năng lực,hưởng theo lao động. Còn ở CNCS là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.

* Hoạt động 2: Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam

- GV sử dụng phương pháp thuyết trình, hỏi

- đáp, động não.

- Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân.

* Bước 1: Nghiên cứu tài liệu mục b

* Bước 1: GV đặt câu hỏi

 * Theo em mục tiêu xây dựng đất nước là gì?

 * XHCN mà nd ta xd do ai làm chủ? Nêu vd và liên hệ thực tiễn để minh hoạ?

 * XHCN mà nd ta xd có nền KT phát triển như thế nào? Nêu vd và liên hệ thực tiễn để minh hoạ?

 * XHCN mà nd ta xd có nền VH như thế nào? Nêu vd và liên hệ thực tiễn để minh hoạ?

 * XHCN mà nd ta xd cuộc sống con người sẽ như thế nào?

 * XHCN mà nd ta xd , các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam sống và quan hệ với nhau như thế nào?

 * XHCN mà nd ta xd có nhà nước như thế nào?

 * XHCN mà nd ta xd có quan hệ với nhân dân các nước trên thế giới như thế nào?

 * Từ những đặc trưng trên, em có nhận xét gì về bản chất của CNXH?

b) Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam

- Là một xh dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

- Do nhân dân làm chủ.

- Có nền KT phát triển cao, dựa trên LLSX hiện đại và qh sx phù hợp với trình độ phát triển của LLSX

- Có nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Con người được giải phóng khỏi áp bức , bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện.

- Các dt trong cộng đồng VN bình đẳng, đk, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Có nhà nước pháp quyền XHCN của nd, do nd, vì nd dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nd các nước trên thế giới.

→ CNXH mà chúng ta đang xây dựng là một xã hội phát triển, tốt đẹp hơn các xã hội trước đó.

4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:

4.1. Tổng kết

Cần nắm: CNXH là giai đoạn đầu của CNCS; Những đặc trưng cơ bản của CNXH.

4.2. Hướng dẫn HS tự học ở nhà

- Học bài cũ, trả lời câu hỏi sgk.

- Đọc trước tiết 2

- Bài 8:

Xem thêm các bài soạn Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 11