Giáo án GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 1)

Giáo án GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 1)

Download Giáo án GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 1))

I. Mục tiêu bài học

1. Về kiến thức

- Nêu được nội dung cơ bản của quy luật giá trị và tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

2. Về kĩ năng

Biết vận dụng quy luật giá trị để giải thích một số hiện tượng kinh tế gần gũi trong cuộc sống.

3. Về thái độ

Tôn trọng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở nước ta.

II. Các năng lực hướng tới phát triển ở học sinh

Năng lực nhận thức, năng lực tự học và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ứng dụng công nghệ thông tin, NL đánh giá và điều chỉnh quá trình sản xuất của bản thân phù hợp với yêu cầu của xã hội.

III. Phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực

- Thảo luận nhóm.

- Đàm thoại.

- Đọc hợp tác.

IV. Phương tiện dạy học

- Sách giáo khoa, sách giáo viên Giáo dục công dân 11.

- Tình huống Giáo dục công dân 11.

- Sách chuẩn kiến thức kĩ năng, giáo dục kĩ năng sống trong môn GDCD.

- Tranh, ảnh, sơ đồ, giấy khổ to.

- Máy vi tính, đèn chiếu (projector).

- Sơ đồ ( thời gian lao động cá biệt và thời gian lao động xã hội cần thiết), biểu đồ, biểu bảng….

- Đồ dùng đơn giản để đóng vai…

V. Tổ chức dạy học

Hoạt động của GV và HS Nội dung

1. Khởi động

* Mục tiêu:

- Kích thích HS tìm hiểu về quy luật giá trị.

- Rèn luyện năng lưc giải quyết vấn đề cho HS.

* Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho hs chơi trò chơi có thưởng.

- Hs xung phong tham gia.

- Gv nêu yêu cầu: gấp 5 con hạc giấy trong thời gian 2 phút. Nếu ai làm xong trong khoảng thời gian yêu cầu sẽ được 9 điểm, ai làm được nhiều hơn sẽ có thêm phần thưởng và ai làm không đạt yêu cầu sẽ bị phạt.

- Hs tiến hành gấp con hạc, cho ra kết quả

- Gv nhận xét về kết quả của HS và đưa ra kết luận:

2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Thuyết trình, đàm thoại gợi mở tìm hiểu nội dung của quy luật giá trị.

* Mục tiêu:

- Hs nêu được nội dung của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Rèn luyện NL nhận thức, NL giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề

* Cách tiến hành:

- GV đưa ra sơ đồ về 3 nhà sx:

Giáo án GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 1) | Giáo án Giáo dục công dân 11 mới, chuẩn nhất

Sơ đồ biểu hiện nội dung của quy luật giá trị trong sản xuất hàng hóa, đối với 1 hàng hóa:

Giáo án GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 1) | Giáo án Giáo dục công dân 11 mới, chuẩn nhất

- Gv nêu câu hỏi: Em có nhận xét gì về kết quả và hiệu quả kinh tế của 3 nhà sx trên?

- Hs suy nghĩ, trả lời.

- Gv kết luận: Nhà sx A có lãi, nhà sx C hòa vốn, nhà sx B thua lỗ. Lợi ích kinh tế của 3 nhà sx A,B,C được xác định do tác động của quy luật giá trị. Vậy nội dung của quy luật giá trị là gì?

- Gv nêu nội dung của quy luật: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.

1. Nội dung của quy luật giá trị

- Nội dung khái quát: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.

Hoạt động 2: Giải quyết vấn đề kết hợp với thuyết trình, đàm thoại gợi mở tìm hiểu yêu cầu của quy luật giá trị.

* Mục tiêu:

- Học sinh nêu được biểu hiện của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Rèn luyện NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề cho hs.

* Cách tiến hành:

- GV chiếu lại sơ đồ trong hoạt động 1 và lần lượt nêu câu hỏi:

 + Quy luật giá trị có yêu cầu gì đối với người sx hàng hóa?

 + Quy luật giá trị có yêu cầu gì đối với người lưu thông hàng hóa?

- Với mỗi câu hỏi hs có 45s để suy nghĩ.

- HS phản hồi ý kiến ( mỗi câu hỏi có 1-2 hs nêu ý kiến cá nhân)

- GV kết luận và giải thích bằng sơ đồ:

Sơ đồ biểu hiện nội dung của quy luật giá trị trong sản xuất hàng hóa, đối với tổng hàng hóa:

Giáo án GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 1) | Giáo án Giáo dục công dân 11 mới, chuẩn nhất

- Giải thích sơ đồ:

 + Trường hợp tổng thời gian lao động cá biệt < tổng thời gian lao động xã hội cần thiết, vi phạm quy luật giá trị, dẫn đến thiếu hàng hóa trên thị trường.

 + Trường hợp tổng thời gian lao động cá biệt > tổng thời gian lao động xã hội cần thiết, vi phạm quy luật giá trị, dẫn đến thừa hàng hóa trên thị trường.

 + Trường hợp tổng thời gian lao động cá biệt = tổng thời gian lao động xã hội cần thiết, phù hợp với yêu cầu của quy luật giá trị, nên có tác dụng góp phần cân đối và ổn định thị trường.

- Sơ đồ biểu hiện nội dung quy luật giá trị trong lưu thông hàng hóa, đối với 1 hàng hóa:

Giáo án GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 1) | Giáo án Giáo dục công dân 11 mới, chuẩn nhất

→ Cơ chế hoạt động của quy luật giá trị.

- Trên thị trường, giá cả của từng hàng hóa có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị hàng hóa hình thành trong sản xuất, do ảnh hưởng của cạnh tranh, cung - cầu.

- VD: Hàng hóa A có giá trị = 10 giờ lao động, nhưng trên thị trường có thể bán = 11 giờ hoặc 9 giờ lao động. Chúng đều xoay quanh trục 10 giờ lao động.

- Gv giảng thêm: Yêu cầu này là điều kiện đảm bảo cho nền kinh tế hàng hóa vận động và phát triển bình thường (hay cân đối).

1. Nội dung của quy luật giá trị

- Nội dung khái quát: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.

- Biểu hiện nội dung của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa:

 + Trong sản xuất, quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hóa phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết.

 + Trong lưu thông, việc trao đổi hàng hóa phải dựa theo nguyên tắc ngang giá.

- Đối với 1 hàng hóa, giá cả của một hàng hóa có thể bán cao hoặc thấp so với giá trị của nó nhưng bao giờ cũng phải xoay quanh trục giá trị hàng hóa.

- Đối với tổng hàng hóa trên toàn xã hội, quy luật giá trị yêu cầu: tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất.

4. Hoạt động luyện tập

* Mục tiêu:

- Luyện tập để củng cố những gì đã biết về quy luật giá trị, tác động của quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Rèn luyện NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề cho hs.

* Cách tiến hành:

- Gv phát phiếu học tập, yêu cầu hs viết 2-3 dòng sau đó thu lại kết quả và đọc trước lớp.

Phiếu học tập:

  Giáo án GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 1) | Giáo án Giáo dục công dân 11 mới, chuẩn nhất

- Gv tổ chức cho hs làm bài tập 1,2 (trong phần câu hỏi và bài tập) theo nhóm ( 4-6 em).

- Hs làm bài tập.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả làm bài, lớp nhận xét đánh giá và thống nhất đáp án.

- Gv chính xác hóa đáp án:

5. Hoạt động vận dụng

* Mục tiêu:

- Tạo cơ hội cho hs vận dụng kiến thức và kĩ năng có được vào các tình huống/ bối cảnh mới - nhất là vận dụng vào thực tế cuộc sống.

- Rèn luyện NL tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ, NL công dân, NL tự quản lí và phát triển bản thân.

* Cách tiến hành:

1) Gv nêu yêu cầu:

a. Tự liên hệ

- Trong quá trình học tập, quá trình lao động sản xuất của bản thân em đã thực hiện đúng theo quy luật giá trị chưa? Cho ví dụ minh họa?

b. Nhận diện xung quanh

Hãy nêu nhận xét của em về việc thực hiện nội dung của quy luật giá trị.

c. Gv định hướng học sinh.

Học sinh nắm rõ quy luật giá trị và nội dung của quy luật giá trị.

2) Học sinh chủ động thực hiện các yêu cầu trên.

6. Hoạt động mở rộng

- Gv cung cấp địa chỉ và hướng dẫn hs cách tìm hiểu về quy luật giá trị thông qua các tư liệu: Giáo trình kinh tế chính trị Mac- Lenin, NXB Chính trị quốc gia, Hà nội,2002, Chương III: Lượng giá trị hàng hóa ( từ tr 64-66) và quy luật giá trị ( tr 75 – 76).

- Hs tìm tài liệu và nghiên cứu.

Xem thêm các bài soạn Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 11